Bratislava - Lamač

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Bratislava - Lamač


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Heyrovského 2, 841 03 Bratislava - Lamač
Primátor/Starosta: Igor Polakovič
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Michaela Kövári Mrázová / Ing. Matúš Harmaňoš, MBA
Tel.: 02/64 78 00 65, 02/64 78 15 81
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.lamac.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7786

Rozloha obce/mesta v ha: 654

Prvá písomná zmienka: 1241

Úradné hodiny:
Klientske centrum Lamač
Pondelok: 7:30 - 17:00
Utorok: 7:30 - 14:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 14:00
Piatok: 7:30 - 17:00


Prezentácia:

História našej obce je dlhá, ale ešte dlhšia je história osídlenia v okolí Lamača.
V oblasti Lamača sa lokalizujú štyri osady. V južnej časti sa nachádzala dedina neznámeho mena, ktorá zanikla roku 1241.
Ďalšie dve Blumenau a Sellendorf založil Jakub, bratislavský richtár medzi rokmi 1279 až 1288, na majetkoch, ktorých hranice boli neskôr dôvodom častých sporov so susedmi. Možno preto dediny hoci hojne obdarované výsadami neprosperovali. Rozvoju neprospelo ani rozdelenie územia medzi dedičov richtára Jakuba. V uvedených sporoch dediny do roku 1436 prakticky zanikli.
Severnejšie od Blumenau bola založená dedina Lamač. Jej zakladateľom roku 1506 bol Ján (Skerlič ?). Dedina sa dá doložiť až od tridsiatych rokov, keď zosilnel príliv chorvátskych kolonistov. Prvýkrát sa spomína roku 1547 pod menom Krabatendorff (Chorvátska Ves), hoci v nemeckých písomnostiach sa spomína ako Blumenau. Prvé slovanské znenie sa objavuje roku 1549 ako Lamas. Kolonisti to nemali ľahké, lebo kraj bol lesnatý, preto im boli odpustené dane. Ale roku 1548 už mesto Bratislava, ktorej Lamač patril požadovalo 12 zlatých a aj vymenovalo richtára. Lamač mal vtedy 46 domov, 1556 mal 54, 1580 mal už 80. Roku 1561 postihol Lamač požiar. Určitú náhradu za škody prinieslo zriadenie hostinca, kde mohli Lamačania čapovať vlastné víno. Od toho času však takmer každá generácia prežila aspoň jedno trpké obdobie. V nasledujúcich rokoch spôsobovali škody protiturecké vojská, ktoré v roku 1624 Lamač vydrancovali.
Stále pohromy spôsobili, že Lamač upadal. Nevládal vydržiavať farára ani učiteľa, preto v rokoch 1634-1752 bol Lamač filiálkou Záhorskej Bystrice. Roku 1679 sa rozšírila epidémia moru. Rok nato posvätili kaplnku sv. Rozálie, ktorá je ochrankyňa proti moru. Potom počas Rákocziho povstania bol Lamač 4 razy vydrancovaný (1703-1711). To už žilo v Lamači len 39 rodín, ktorých počet preriedil ďalší mor roku 1714. Dedina sa postupne vzmáhala , roku 1752 sa osamostatnila, v roku 1755 ju postihol ďalší požiar. Napriek tomu urbár z roku 1768 udáva 124 rodín so 620 osobami. Počiatok 19.storočia znova nesie pečať nepokojov, vojny a utrpenia. V predvečer sv. Rozálie v roku 1831 sa objavila cholera. Napriek tomu je v roku 1837 v Lamači 919 obyvateľov.V roku 1846 sa stavia železnica, ale medzi robotníkmi vypukol týfus a zachvátil aj dedinu. Rok 1848 priniesol zrušenie poddanstva, takže dedina prestala byť poddanou obcou Bratislavy.
V roku 1866 vypukla prusko-rakúska vojna. Pruská armáda 21.júna 1866 prekročila hranice Čiech, 3.júla porazila rakúsku armádu pri Hradci Králové. Konečná fáza bojov sa odohrala 22.júla 1866 pri Lamači.
V roku 1882 bol založený Spolok dobrovoľných hasičov v Lamači.V roku 1918 sa vytvoril nový štát- ČSR.V roku 1922 zriadili v našej obci poštový úrad.
Druhá svetová vojna(1939-1945) Začiatok vojny bol mimoriadne búrlivý, hrozilo, že obec pripadne Velkonemeckej Ríši. Obec sa zapísala aj do dejín SNP, keď batéria umiestnená v Lamači prešla k povstalcom. Koncom marca 1945 sa priblížil front k Bratislave. Jednotky sovietskej armády oslobodili Lamač 5.aprila 1945.
Od 1.apríla 1946 sa Lamač zlúčil s Bratislavou, odvtedy sú dejiny Lamača dejinami Bratislavy.

Viac z histórie: www.lamac.sk/o-lamaci/informacie/historia

Pamiatky: www.lamac.sk/o-lamaci/informacie/pamiatky

Pamätihodnosti: www.lamac.sk/o-lamaci/informacie/pamatihodnosti

Osobnosti Lamača: www.lamac.sk/o-lamaci/informacie/osobnostiOznam mesta/obce:

Novinky
www.lamac.sk/novinky

Úradna tabuľa
www.lamac.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula

Magazín Lamač
www.lamac.sk/o-lamaci/komunikacia/lamacan-magazin-mestskej-casti-bratislava-lamac

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

191169659_3098328880400586_118461422897855039_n 16463522_1913946068838879_7643498666508276766_o 169717523_3058687711031370_7551738243729754914_n 322952838_494976985886990_7777577773033106060_n

Odkazy/linky

Kultúra
www.lamac.sk/o-lamaci/volnocasove-aktivity/kultura

Šport
www.lamac.sk/o-lamaci/volnocasove-aktivity/sport

Turistika a cykloturistika
www.lamac.sk/o-lamaci/volnocasove-aktivity/turistika-a-cykloturistika

Záujmové združenie
www.lamac.sk/o-lamaci/volnocasove-aktivity/zaujmove-zdruzenia


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí