Okres Zvolen

Okres Zvolen
Nadpis Web Primátor / Starosta
Babiná
Babiná www.babina.sk Jana Gregušová
Bacúrov
Bacúrov www.bacurov.sk Katarína Zlámalová
Breziny
Breziny www.breziny.sk Ondrej Frlajs
Budča
Budča www.budca.sk Ing. František Moravec
Bzovská Lehôtka
Bzovská Lehôtka www.bzovskalehotka.ocu.sk Martin Kubík
Dobrá Niva
Dobrá Niva www.obecdobraniva.sk Martin Krúdy
Dubové
Dubové www.dubove.ocu.sk Anna Janovicová
Hronská Breznica
Hronská Breznica www.hronskabreznica.sk Igor Kanda
Kováčová
Kováčová www.kovacova.sk Ján Izrael
Lešť (vojenský obvod)
Lešť (vojenský obvod) www.lest.mil.sk pplk. Ing. Štefan Pomoty
Lieskovec
Lieskovec www.lieskovec.ou.sk Michal Turay
Lukavica
Lukavica www.obeclukavica.ocu.sk Bc. Róbert Kíšik
Michalková
Michalková - Ján Parobok
Očová
Očová www.ocova.sk Ján Senko
Ostrá Lúka
Ostrá Lúka www.ostraluka.sk Mgr. Juraj Jelok
Pliešovce
Pliešovce www.pliesovce.sk Ing. Štefan Sýkora
Podzámčok
Podzámčok www.podzamcok.sk Martin Babiak
Sása
Sása www.sasa.sk Iveta Hladká
Sielnica
Sielnica www.sielnica.sk Anna Gavajdová
Sliač
Sliač www.sliac.sk Daniel Dunčko
Stará Huta
Stará Huta www.obecstarahuta.sk Jozef Hudec
Tŕnie
Tŕnie www.trnie.sk Mgr. Martina Kubincová
Turová
Turová www.turova.sk Ing. Jana Jarotová
Veľká Lúka
Veľká Lúka www.velkaluka.sk Ing. Andrea Chromeková
Železná Breznica
Železná Breznica www.zeleznabreznica.sk Ján Dúbravský
Zvolen
Zvolen www.zvolen.sk Ing. Lenka Balkovičová
Zvolenská Slatina
Zvolenská Slatina www.zvolenskaslatina.sk Mária Klimentová