Okres Turčianske Teplice

Okres Turčianske Teplice
Nadpis Web Primátor / Starosta
Abramová
Abramová Milan Černák
Blažovce
Blažovce www.blazovce.dcom.sk Dušan Lukáč
Bodorová
Bodorová Ján Fábry
Borcová
Borcová Marcela Pavlásková
Brieštie
Brieštie - Žaneta Lichnerová
Budiš
Budiš www.budis.ocu.sk Mgr. Ivana Erteľová
Čremošné
Čremošné www.cremosne.ocu.sk Mgr. Zuzana Chorváthová
Dubové
Dubové www.dubove.sk Ing. Ľubomír Lettrich
Háj
Háj www.obechaj.sk Erika Herčúthová
Horná Štubňa
Horná Štubňa www.hornastubna.sk Ing. Ondrej Piški
Ivančiná
Ivančiná www.obecivancina.sk Róbert Kleskeň
Jasenovo
Jasenovo www.obecjasenovo.sk Ján Škorvánek
Jazernica
Jazernica www.jazernica.ocu.sk Ivan Gejdoš
Kaľamenová
Kaľamenová www.kalamenova.ocu.sk Martina Čičmancová
Liešno
Liešno www.liesno.ocu.sk Zdenka Judáková
Malý Čepčín
Malý Čepčín www.malycepcin.sk Miroslava Sumková
Moškovec
Moškovec - Ing. Anna Staňová
Mošovce
Mošovce www.mosovce.sk Peter Košík
Ondrašová
Ondrašová - Adam Staňo
Rakša
Rakša www.raksa.ocu.sk Anna Ursínyová
Rudno
Rudno www.obecrudno.sk Dušan Menich
Sklené
Sklené www.sklene.eu Erika Lahutová
Slovenské Pravno
Slovenské Pravno www.obecslovenskepravno.sk Eva Pálešová
Turček
Turček www.obecturcek.sk Oľga Wagnerová
Turčianske Teplice
Turčianske Teplice www.turciansketeplice.sk Igor Hus
Veľký Čepčín
Veľký Čepčín www.velkycepcin.sk Jana Boďová