Jazernica

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jazernica


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 038 44 Jazernica 50
Primátor/Starosta: Ivan Gejdoš
Prednosta/Zástupca starostu: - / Jozef Baroš
Tel.: 043/494 72 31
Mobil: 0904 643 979
Fax: -
E-mail:
Web: www.jazernica.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 306

Rozloha obce/mesta v ha: 292

Prvá písomná zmienka: 1361

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Starosta denne od 17:00Prezentácia:

Jazernica je obec na Slovensku v okrese Turčianske Teplice. Nachádza sa tu gotický kostol zo začiatku 15. storočia. Neskorogotický krídlový oltár pochádza z roku 1517, jeho maľby sa pripisujú Majstrovi Hansovi, spolupracovníkovi Majstra Pavla z Levoče. Vďaka nálezom kamenných sekeromlátov srdcovitého tvaru a keramiky v obci možno predpokladať osídlenie obce stredného eneolitu (asi 2700 – 2250 rokov pred Kr.). Z mladšej doby bronzovej sa v intraviláne obce odkrylo žiarové pohrebisko a bližšie neznámy hromadný nález bronzových predmetov. Potvrdilo sa aj archeologický osídlenie z obdobia vlády kniežatstva Mojmírovcov pri rímsko-katolíckom kostole. Prvá dostupná písomná zmienka o obci dokumentuje listina „ donácia“ Ondreja II. na Matejovú (Jazernicu a Markovice) z roku 1233 (paragraf 36) ohľadom majetkových práv.

V rokoch 1429, 1437 a 1442 sa ako spoluvlastník Jazernice uvádza Valentín, syn Tibu, 1434 Štefan, 1449 a 1453 Anton a Juraj Tibovci, 1457 Juda, 1461 Štefan, 1467 Ladislav a Ján z Jazernice. Uvedený Štefan z Jazernice bol v rokoch 1468, 1470 a 1476 pod županom a spolu so služnými riešil spory turčianskych zemanov. V listinách sa uvádza, že rímsko – nemecký cisár Žigmund začiatkom roku 1426 (keď sa organizovali výpravy proti husitom) ustanovil Valentína , syna Tibu z Jazernice veliteľom hradu Šašov. Jazernica a Markovice vznikali na majetku 4 popluží, nepriamo dokazuje aj rozloha ich chotárov 269 ha, čo zodpovedá rozsahu 4 popluží v 13. storočí. Aj keď kuriálne osady Jazernica, Markovice kráčali vedno s históriou a navzájom sa prebíjali až do polovice 19. storočia sa Markovice pripájajú ku Jazernici.

Dnes nie je možné zistiť z čoho vznikol názov obce Jazernica. Časť histórie hovorí, že od potoka Jazernica (ktorý sa v histórii tiež volal Žarnovica a dnes Teplica) alebo od názvu Jazierka v chotári obce. Matej Bel, ktorý sa v Uhorsku venoval geograficko – historickej práci tiež spomína, že obec obmýva riečka Jazernica. Po stáročia patrila obec medzi kuriálne osady, kde žili výhradne zemianske rodiny. V 15 -18. storočí sídlili v obci známe zemianske rody Jazernickovcov, ktorý mal aj svoj rodový erb a Trnavskovcov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Jazernica 1 Jazernica 2 Jazernica 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí