Bratislavský kraj

Územie vyššieho územného celku Bratislavský samosprávny kraj o rozlohe 2 050 km2, s počtom 617 040 obyvateľov tvoria katastrálne územia miest a obcí dnešných okresov Malacky, Pezinok, Senec a Bratislava I.-V., to znamená územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je sídlom orgánov krajskej samosprávy.

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky, sídlom Národnej rady Slovenskej republiky, vlády a ďalších ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky i orgánov miestnej samosprávy na úrovni mesta i 17 mestských častí. Jadro územia, mesto Bratislava sa rozprestiera na oboch stranách rieky Dunaj.

Územie samosprávneho kraja leží v juhozápadnej časti Slovenska. Okolie hlavného mesta tvoria fragmenty troch svojráznych regiónov - na severe je to Záhorie, na severovýchode Malokarpatská oblasť a na juhu Žitný ostrov. Na juhu hraničí s Maďarskom, na západe s Rakúskom. Obopína ho územie Trnavského kraja. Má výnimočne priaznivé klimatické podmienky.

Bratislava 1 Bratislava 2 Malacky 3 Pezinok 4 Senec 5 Senec 6 Bratislava 7 Námestie Slobody v Bratislave Malacky