Okres Sobrance

Okres Sobrance
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bačka
Bačka www.obecbacka.sk Ladislav Kosztyu
Baškovce
Baškovce www.baskovce.sk Peter Báthory
Beňatina
Beňatina www.benatina.sk Štefan Minčák
Bežovce
Bežovce www.bezovce.sk MVDr. Luděk Hamšík
Blatná Polianka
Blatná Polianka www.blatnapolianka.sk Michal Kontra
Blatné Remety
Blatné Remety www.blatneremety.sk Ľuboš Sliško
Blatné Revištia
Blatné Revištia blatnerevistia.ocu.sk Gabriel Seman
Bunkovce
Bunkovce www.bunkovce.sk Václav Ličko
Choňkovce
Choňkovce www.chonkovce-obec.sk Radoslav Hvožďak
Fekišovce
Fekišovce www.fekisovce.cekuj.net Miloslava Fedorová
Hlivištia
Hlivištia www.miestnykanal.com/hlivistia Miroslav Džuba
Horňa
Horňa www.obechorna.sk Ján Varga
Husák
Husák www.husak.sk Michal Copák
Inovce
Inovce www.inovce.sk Ján Chrapovič
Jasenov
Jasenov www.obecjasenov.sk Ing. Michal Šabak
Jenkovce
Jenkovce www.obecjenkovce.host.sk Ing. Jaroslav André
Kolibabovce
Kolibabovce - Mária Pokrivňáková
Koňuš
Koňuš www.konus-obec.sk Mgr. Kvetoslava Šabáková
Koromľa
Koromľa www.obeckoromla.sk Mgr. Silvia Žeňuchová
Krčava
Krčava www.krcava.sk PhDr. Darina Palaiová
Kristy
Kristy - Anna Janošová
Lekárovce
Lekárovce www.obeclekarovce.szm.sk Milan Örmezey
Nižná Rybnica
Nižná Rybnica www.niznarybnica.sk Magdaléna Ohradzanská
Nižné Nemecké
Nižné Nemecké www.niznenemecke.sk Ing. Viktor Husár
Orechová
Orechová www.orechova,ocu.sk Rastislav Repka
Ostrov
Ostrov www.ostrov-obec.sk František Marcin
Petrovce
Petrovce www.petrovce.stranka.eu.sk Pavel Tomčo
Pinkovce
Pinkovce www.pinkovce.sk Ján Kočiš
Podhoroď
Podhoroď www.podhorod.sk Anton Hricko
Porostov
Porostov - Miroslav Hreščák
Porúbka
Porúbka www.porubka.sk Gabriel Falis
Priekopa
Priekopa www.priekopa-obec.sk Peter Sekerák
Remetské Hámre
Remetské Hámre www.remetskehamre.sk Marek Kondžura
Ruská Bystrá
Ruská Bystrá www.ruskabystra.lekosonline.sk Ján Sakulič
Ruskovce
Ruskovce www.ruskovce-obec.sk Anna Ohradzanská
Ruský Hrabovec
Ruský Hrabovec www.obecruskyhrabovec.sk Juraj Cinkanič
Sejkov
Sejkov www.sejkov.sk Peter Tokár
Sobrance
Sobrance www.sobrance.sk Pavol Džurina
Svätuš
Svätuš www.obecsvatus.sk Michal Širochman
Tašuľa
Tašuľa - Milan Hrešo
Tibava
Tibava www.obectibava.sk Marián Čuhanič
Erb Úbrežu
Úbrež www.ubrez.ocu.sk Ing. Martin Hvižďak
Veľké Revištia
Veľké Revištia www.velkerevistia.sk Bc. Martin Hrunka
Vojnatina
Vojnatina www.vojnatina.sk Silvia Ihnátová
Vyšná Rybnica
Vyšná Rybnica www.vysnarybnica.sk František Gejduš
Vyšné Nemecké
Vyšné Nemecké www.vysnenemecke.dcom.sk Peter Zuza
Vyšné Remety
Vyšné Remety www.mikrookna.szm.sk Ing. Martin Dolinič
Záhor
Záhor www.obeczahor.sk Marián Hric