Okres Šaľa

Okres Šaľa
Nadpis Web Primátor / Starosta
Diakovce
Diakovce www.diakovce.sk Ing. Kristína Jakócsová
Dlhá nad Váhom
Dlhá nad Váhom www.dlhanadvahom.eu Mgr. Bálint Mészáros
Hájske
Hájske www.hajske.sk Jaroslav Bennár
Horná Kráľová
Horná Kráľová www.hornakralova.sk Emil Rábek
Kráľová nad Váhom
Kráľová nad Váhom www.kralovanadvahom.sk RNDr. Ferenc Bergendi
Močenok
Močenok www.mocenok.sk Roman Urbánik
Neded
Neded www.neded.sk JUDr. Henrieta Selmecziová
Šaľa
Šaľa www.sala.sk Jozef Belický
Selice
Selice www.selice.eu Igor Mandák
Tešedíkovo
Tešedíkovo www.tesedikovo.sk Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk Mgr. Oliver Berecz
Vlčany
Vlčany www.obecvlcany.sk Ing. János Restár
Žihárec
Žihárec www.ziharec.sk Alajos Baranyay