Kráľová nad Váhom

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kráľová nad Váhom


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 91 Kráľová nad Váhom 71
Primátor/Starosta: RNDr. Ferenc Bergendi
Prednosta/Zástupca starostu: - / Attila Forró
Tel.: 031/771 54 45, 701 48 42, 771 31 22
Mobil: 0911 328 820
Fax: 031/771 54 45
E-mail:
Web: www.kralovanadvahom.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1721

Rozloha obce/mesta v ha: 951

Prvá písomná zmienka: 1237

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 14:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 14:00

Úradné hodiny - stavebný úrad:
Pondelok: 7:30 - 16:00Prezentácia:

Obec Kráľová nad Váhom sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Šaľa. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. Obec leží na pravom poriečnom vale rieky Váh, severovýchodne od okresného mesta Šaľa vo vzdialenosti približne 3 km smerom na Bratislavu. Reliéf územia je rovinatý s valmi medzi starými ramenami Váhu, nadmorskú výšku má stred obce 121 m a chotár 117 - 121 m. Má nivné a lužné pôdy. Poloha a nížinný charakter územia na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa obec rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne.

História

Dejiny obce ovplyvňovala rieka Váh. Latinské pomenovanie Vagus znamená blúdiaci, nepokojný, čo značí povahu rieky, ktorá často menila svoje koryto, ovplyvňujúc tým veľkosť územia dediny a život ľudí žijúcich na tomto území. V 11. – 12. storočí rieka vytvorila ostrovček, ktorý v písomných prameňoch nazývajú terra Wag. Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny pannonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I. Roku 1093 za panovania Svätého Ladislava o tomto území zaznamenali, že má dobrý ovocný sad, 2 jazerá, les, šesť kaplniek a sedem mlynov. Pádu tatárskych hôrd sa stala obeťou aj naša obec. Belo IV. po odchode Tatárov poveril nitrianskeho biskupa Albensa, aby vyhotovil inventár pannonhalmského opátstva. V tomto súpise sa spomínajú aj mená poddajníkov ako: Omoch, Hozug, Cheme, Leurinc.O našej obci je záznam ako o farnosti svätej Alžbety, čiže „Eclessia in honorem betae Elisabeth” V roku 1252 kráľ Belo IV. daroval dedinu novozaloženému Turčianskemu prepošstvu. Treba opraviť tie mylné názory, podľa ktorých naša obec je v písomných prameňoch spomenutá už roku 1113 ako Crali.

Toto pomenovanie sa vzťahuje na obec Horná Kráľová. Bohužiaľ ani písomná správa z roku 1332 spomínajúc osídlenie pod názvom Villa Regis sa nevzťahuje na našu obec ale na obec Magyarkirályfalva v Rumunsku. Po Moháčskej bitke naša obec ostala súčasťou Maďarského kráľovstva. V súpise kláštora pod Znievom z roku 1570 je obec spomenutá ako Kyralfalva. Počas nadvlády Turkov obec patrila k novozámockému vilajetu. Tureckí vymáhači daní obec spomínajú ako Királ Falva. (Medzi daňovníkmi nájdeme mená ako Kelemön János, Tót István, Csíszár György, Bíkis Miklós)Oznam mesta/obce:

Rozvoj obce

http://www.kralovanadvahom.sk/zo-zivota-obce/rozvoj-obce

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Kráľová nad Váhom 1 Kráľová nad Váhom 2 Kráľová nad Váhom 3 Kráľová nad Váhom 4 Kráľová nad Váhom 5 Kráľová nad Váhom 6 Kráľová nad Váhom 7 Kráľová nad Váhom 8 Kráľová nad Váhom 9

Odkazy/linky

Kultúrny a spoločenský život

http://www.kralovanadvahom.sk/zo-zivota-obce/kulturny-a-spolocensky-zivot


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí