Okres Stropkov

Okres Stropkov
Nadpis Web Primátor / Starosta
Baňa
Baňa František Šlang
Breznica
Breznica www.saris.eu.sk Slavomír Brendza
Breznička
Breznička - Monika Leľová
Brusnica
Brusnica www.obecbrusnica.sk Tatiana Szabóová
Bukovce
Bukovce www.bukovce.ocu.sk Jaroslav Palička
Bystrá
Bystrá - Božena Korečková
Bžany
Bžany www.bzany.sk JUDr. Mária Kasičová
Chotča
Chotča www.chotca.ocu.sk Jozef Seman
Duplín
Duplín - Jozef Potoma
Gribov
Gribov www.gribov.ocu.sk Štefan Mulik
Havaj
Havaj www.obechavaj.sk Stanislav Viňarský
Jakušovce
Jakušovce - Ján Smetanka
Kolbovce
Kolbovce www.obeckolbovce.szm.com Marek Antoš
Korunková
Korunková - Mária Dudiňaková
Kožuchovce
Kožuchovce - Ivan Zajac
Krišľovce
Krišľovce - Monika Dovičaková
Kručov
Kručov www.krucov.ocu.sk Mgr. Anna Kertisová
Krušinec
Krušinec - Viktor Bochin
Lomné
Lomné www.lomne.ocu.sk Ľudmila Hospodárová
Makovce
Makovce www.makovce.sk Ján Ďuk
Malá Poľana
Malá Poľana www.malapolana.dedina.info Anna Bandiová
Miková
Miková www.mikova.host.sk Dušan Džula
Miňovce
Miňovce www.minovce.sk Miroslav Mojsej
Mrázovce
Mrázovce - Ľuboš Sabol
Nižná Olšava
Nižná Olšava www.saris.eu.sk Ing. Igor Madzin
Oľšavka
Oľšavka www.obecolsavka.sk Ján Biroš
Potôčky
Potôčky - Dušan Šmajda
Potoky
Potoky - Milan Vavrek
Šandal
Šandal www.miestnykanal.com/Sandal Jaroslav Mikula
Soľník
Soľník - Ľubomír Karaman
Staškovce
Staškovce www.staskovce.ocu.sk Štefan Varcholík
Stropkov
Stropkov www.stropkov.sk JUDr. Ondrej Brendza
Tisinec
Tisinec www.tisinec.ocu.sk Ing. Jozef Kačmár
Tokajík
Tokajík www.obectokajik.sk Jana Medvecová
Turany nad Ondavou
Turany nad Ondavou www.turanynadondavou.sk Mgr. Ján Jakubov
Varechovce
Varechovce - Milan Hudák
Veľkrop
Veľkrop www.obecvelkrop.sk Marián Prokopič
Vislava
Vislava obecvislava.wordpress.com Milan Haňak
Vladiča
Vladiča - Ján Čurpek
Vojtovce
Vojtovce www.vojtovce.sk Helena Kasardová
Vyškovce
Vyškovce obec-vyskovce.webnode.sk Ján Mruz
Vyšná Olšava
Vyšná Olšava www.vysnaolsava.sk Juraj Kasarda
Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec - Monika Sipľaková