Šandal

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Šandal


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 091 01 Šandal 15
Primátor/Starosta: Jaroslav Mikula
Prednosta/Zástupca starostu: - / Tomáš Kupec
Tel.: 054/742 23 08
Mobil: 0903 638 807
Fax: -
E-mail:
Web: www.miestnykanal.com/Sandal

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 300

Rozloha obce/mesta v ha: 1088

Prvá písomná zmienka: 1427

Úradné hodiny:

pondelok: 7:30 - 15:30

utorok: 7:30 - 15:30

streda: 7:30 - 15:30

štvrtok: 7:30 - 15:30

piatok: 7:30 - 15:30Prezentácia:

Obec ŠANDAL sa nachádza v severnej časti východného Slovenska. Obec leží v Nízkych Beskydách (Ondavská vrchovina) v doline prítoku Oľšavky v nadomorskej výške 260 m. Mierne členitý až mierne zvlnený povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a svahové hliny. Prevláda les s porastom duba, buka a brezy. Najvyšším bodom chotára je kopec Baňa s nadmorskou výškou 526 m. História: Kráľ Matej Korvín v roku 1470 poveril Leleský konvent, aby uviedol šľachticov z Rozhanoviec na ich požiadanie do vlastníctva majetkov panstva Makovica. K panstvu Makovica patrila aj dedina Šandal, ktorá sa vtedy prvý raz vyskytuje pod týmto názvom. Z obsahu listiny je zrejmé, že dedina jestvovala už pred rokom 1470. Je veľmi pravdepodobné, že písomnosti zo 14. - 15. storočia ju uvádzajú pod názvom Konchelvagasa.

Šandal zostal majetkovou súčasťou panstva Makovica len do polovice 16. storočia. V druhej polovici už patril šľachticom Alagiovcom a Monokiovcom. Koncom 15., začiatkom 16. storočia dedinu obyvatelia opustili a sídlisko zaniklo. Dedina sa v písomnostiach z prvej štvrtiny 16. storočia nevyskytuje, hoci o jestvujúcich dedinách na panstve Makovice je viacero správ. Nové obyvateľstvo sa tu usadilo až v 30. - 40. rokoch 16. storočia a postupne začalo kultivovať spustnuté pozemky. V polovici 16. storočia tu nežili sedliacke domácnosti, iba želiarske. V druhej polovici 16. storočia počet sedliackych domácnosti stúpal a zväčšoval sa aj rozsah obrábaných pozemkov. V rokoch 1548. 1567 a 1588 tu žilo 6, 8 a 6 domácnosti želiarov. Sídlisko v roku 1600 tvorilo 21 obývaných poddanských domov a obydlie šoltýsa. Koncom 16. storočia bol Šandal stredne veľkou dedinou.

Okrem rodiny šoltýsa tu bývali poddanské domácnosti. Počas prvého sčítania ľudí v r. 1784-87 bolo podľa archívnych údajov v obci 268 obyvateľov, ktoré žili v 34 domoch. Podľa súpisu z roku 1828 mala obec 55 domova 434 obyvateľov. Ale napríklad pre ťažké životné podmienky začali obec hromadne opúšťaqť obyvatelia. Mnohí sa vysťahovali do USA, Argentíny. Dôsledkom migrácie bol značný pokles obyvateľstva v roku 1900, keď ich bolo zaznamenaných iba 133. Do roku 1910 však počet čiastočne narástol a v roku 1910 žilo v obci už 249 osôb. Z novších sčítaní: v roku 1991 malo trvalý pobyt v obci 341 osôb a v roku 2001 tu žilo 304 obyvateľov. Tento stav sa udržiava aj doteraz. K dnešnému dňu (30.11.2007) má trvalý pobyt na území obce 307 osôb. Obec má výhodnú polohu blízkosti okresného mesta Stropkov - 4 km, do súsedného okresu Svidník je to 16 km a vzdialenosť od krajského mesta Prešov činí 50 km, čo je pomerne výhodné.Oznam mesta/obce:

-

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí