Okres Senec

Okres Senec
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bernolákovo
Bernolákovo www.bernolakovo.sk Richard Červienka
Blatné
Blatné www.blatne.sk Rastislav Pero
Boldog
Boldog www.boldog.sk Bc. Peter Múčka
Čataj
Čataj www.cataj.sk Marta Tušová
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob www.chorvatskygrob.sk JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
Dunajská Lužná
Dunajská Lužná www.dunajskaluzna.sk Štefan Jurčík
Hamuliakovo
Hamuliakovo www.obechamuliakovo.sk Ing. Ludmila Goldbergerová
Hrubá Borša
Hrubá Borša www.hrubaborsa.eu Mgr. Ján Klačko
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr www.hruby-sur.sk Adrián Takács
Hurbanova Ves
Hurbanova Ves www.hurbanovaves.sk Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
Erb Igramu
Igram www.igram.sk Peter Holek
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji www.ivankapridunaji.sk Ing. Martin Šaulič
Kalinkovo
Kalinkovo www.obeckalinkovo.sk Jozef Konrád
Kaplna
Kaplna www.kaplna.sk Vladimír Vittek
Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji www.kostolnapd.sk Ing. Igor Šillo
Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci www.kralovaprisenci.sk Dušan Šebok
Malinovo
Malinovo www.malinovo.sk
Miloslavov
Miloslavov www.miloslavov.sk Milan Baďanský
Most pri Bratislave
Most pri Bratislave www.mostpribratislave.sk Ing. František Mastný
Nová Dedinka
Nová Dedinka www.novadedinka.sk Zuzana Árvová
Nový Svet
Nový Svet www.e-obce.sk/obec/novysvet/novy-svet.html Zuzana Pavleová
Reca
Reca www.obec-reca.sk PaedDr. Zoltán Metzner
Rovinka
Rovinka www.obecrovinka.sk Milan Kubeš
Senec
Senec www.senec.sk Ing. Dušan Badinský
Tomášov
Tomášov www.tomasov.sk István Pomichal
Tureň
Tureň www.turen.sk Štefan Čermák
Veľký Biel
Veľký Biel www.velkybiel.eu Anton Danter
Vlky
Vlky www.vlky.eu Baltazár Fejes
Zálesie
Zálesie www.obeczalesie.sk Ing. Marián Perger