Okres Senec

Okres Senec
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bernolákovo
Bernolákovo www.bernolakovo.sk Richard Červienka
Blatné
Blatné www.blatne.sk Rastislav Pero
Boldog
Boldog www.boldog.sk Alojz Časný
Čataj
Čataj www.cataj.sk Marta Tušová
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob www.chorvatskygrob.sk Radovan Benčík
Dunajská Lužná
Dunajská Lužná www.dunajskaluzna.sk Štefan Jurčík
Hamuliakovo
Hamuliakovo www.obechamuliakovo.sk Jozef Schnóbl
Hrubá Borša
Hrubá Borša www.hrubaborsa.eu Mgr. Ján Klačko
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr www.hruby-sur.sk Ing. Ladislav Gujber
Hurbanova Ves
Hurbanova Ves www.hurbanovaves.sk Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
Erb Igramu
Igram www.igram.sk Peter Holek
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji www.ivankapridunaji.sk Ivan Schreiner
Kalinkovo
Kalinkovo www.obeckalinkovo.sk Štefan Božík
Kaplna
Kaplna www.kaplna.sk Vladimír Vittek
Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji www.kostolnapd.sk Ján Filkász
Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci www.kralovaprisenci.sk Dušan Šebok
Malinovo
Malinovo www.malinovo.sk Eva Godová
Miloslavov
Miloslavov www.miloslavov.sk Milan Baďanský
Most pri Bratislave
Most pri Bratislave www.mostpribratislave.sk Ing. František Mastný
Nová Dedinka
Nová Dedinka www.novadedinka.sk Viola Takáčová
Nový Svet
Nový Svet - Ing. Dušan Šebeň
Reca
Reca www.obec-reca.sk PaedDr. Zoltán Metzner
Rovinka
Rovinka www.obecrovinka.sk JUDr. Milan Bombala
Senec
Senec www.senec.sk Ing. Karol Kvál
Tomášov
Tomášov www.tomasov.sk István Pomichal
Tureň
Tureň www.turen.sk Štefan Čermák
Veľký Biel
Veľký Biel www.velkybiel.eu Anton Danter
Vlky
Vlky www.e-obce.sk/obec/vlky/vlky.html Baltazár Fejes
Zálesie
Zálesie www.obeczalesie.sk Ing. Jozef Meško