Okres Senec

Okres Senec
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bernolákovo
Bernolákovo www.bernolakovo.sk Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
Blatné
Blatné www.blatne.sk Mgr. Katarína Polakovičová
Boldog
Boldog www.boldog.sk Bc. Peter Múčka
Čataj
Čataj www.cataj.sk Marta Tušová
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob www.chorvatskygrob.sk JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
Dunajská Lužná
Dunajská Lužná www.dunajskaluzna.sk Ernest Németh
Hamuliakovo
Hamuliakovo www.obechamuliakovo.sk Ing. Ludmila Goldbergerová
Hrubá Borša
Hrubá Borša www.hrubaborsa.eu Mgr. Ján Klačko
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr www.hruby-sur.sk Adrián Takács
Hurbanova Ves
Hurbanova Ves www.hurbanovaves.sk Mgr. Jana Lauferová
Erb Igramu
Igram www.igram.sk Peter Holek
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji www.ivankapridunaji.sk Ing. Vladimír Letenay
Kalinkovo
Kalinkovo www.obeckalinkovo.sk Jozef Konrád
Kaplna
Kaplna www.kaplna.sk Vladimír Vittek
Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji www.kostolnapd.sk Ing. Igor Šillo
Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci www.kralovaprisenci.sk JUDr. Dušan Šebok
Malinovo
Malinovo www.malinovo.sk Ing. Edit Valacsai
Miloslavov
Miloslavov www.miloslavov.sk Milan Baďanský
Most pri Bratislave
Most pri Bratislave www.mostpribratislave.sk Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Nová Dedinka
Nová Dedinka www.novadedinka.sk Zuzana Árvová
Nový Svet
Nový Svet www.obecnovysvet.sk Zuzana Pavleová
Reca
Reca www.obec-reca.sk PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
Rovinka
Rovinka www.obecrovinka.sk Ing. Tomáš Káčer
Senec
Senec www.senec.sk Ing. Pavol Kvál
Tomášov
Tomášov www.tomasov.sk Ing. István Pomichal, PhD.,
Tureň
Tureň www.obecturen.sk Dominik Cisár
Veľký Biel
Veľký Biel www.velkybiel.eu Ing. Peter Fülöp, PhD.
Vlky
Vlky www.vlky.eu Baltazár Fejes
Zálesie
Zálesie www.obeczalesie.sk Bc. Martina Dobrovodská