Dunajská Lužná

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dunajská Lužná


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Primátor/Starosta: Ernest Németh
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Norbert Hudák / -
Tel.: 02/402 59 812, 02/402 59 811, 02/402 59 813
Mobil: 0918 632 117
Fax: -
E-mail:
Web: www.dunajskaluzna.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7896

Rozloha obce/mesta v ha: 2695

Prvá písomná zmienka: 1230

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30-11:30 / 12:30-16:00
Streda: 7:30-11:30 / 12:30-17:00
Piatok: 7:30-12:00Prezentácia:

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom. Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja. Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou rovinnou oblasťou u nás. Vyznačuje sa krátkymi zimami a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 35 dní. Celkové priemerné ročné zrážky za posledné desaťročie boli 350 až 500 mm. Letné teploty sú do 35 oC. Nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 120 do 131 m n. m. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárali a vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva. Podľa Zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Dunajská Lužná (HUPRO, 2000) má poľnohospodárska pôda rozlohu 2 411,3 ha (z toho je: 2 326,1 ha, záhrady 53,9 ha, ovocné sady 20,2 ha, trvalé trávne porasty 10,0 ha a vinice 0,4 ha), lesné pozemky majú rozlohu 51,6 ha, vodné plochy 3,1 ha, zastavané plochy 141,5 ha a 87,7 ha sú ostatné plochy. Do územia obce okrajovo zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Na hranici katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločentsvá s klokočom perovitým. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy - Novolipnický platan (platan javorolistý) a v časti Jánošíková pri obecnom úrade je chránený strom - dub letný.

História obce: www.dunajskaluzna.sk/obec-1/historia/Oznam mesta/obce:

Oznamy
www.dunajskaluzna.sk/aktuality/oznamy/

Správy
www.dunajskaluzna.sk/aktuality/spravy/

Kalendár akcií
www.dunajskaluzna.sk/aktuality/kalendar-akcii/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Dunajská Lužná 1 Dunajská Lužná 2 Dunajská Lužná 3 Dunajská Lužná 4 Dunajská Lužná 5 Dunajská Lužná 6

Odkazy/linky

Organizácie a združenia
www.dunajskaluzna.sk/obcan/zivot-v-obci/organizacie-a-zdruzenia-v-obci/

Školstvo
www.dunajskaluzna.sk/obcan/zivot-v-obci/skolstvo/

MKS
www.dunajskaluzna.sk/obcan/zivot-v-obci/miestne-kulturne-stredisko-mks/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí