Okres Malacky

Nadpis Web Primátor / Starosta
Borinka
Borinka http://www.obecborinka.sk/ Milan Maxian
Gajary
Gajary www.gajary.sk Ing. Peter Tydlitát
Jablonové
Jablonové www.obecjablonove.sk Ing. Ondrej Uhliarik
Jakubov
Jakubov www.jakubov.sk Mgr. Peter Gajdár
Kostolište
Kostolište www.kostoliste.sk Mgr. Hubert Danihel
Kuchyňa
Kuchyňa www.obeckuchyna.sk Róbert Bujna
Láb
Láb www.obeclab.sk Marián Moravčík
Lozorno
Lozorno www.lozorno.sk Ľubomír Húbek
Malacky
Malacky www.malacky.sk JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Malé Leváre
Malé Leváre www.malelevare.ocu.sk Adrian Pernecký
Marianka
Marianka www.marianka.sk Peter Hasoň
Pernek
Pernek www.pernek.sk Frantíšek Bokes
Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie www.ppodhradie.sk Bc. Milan Kousal
Plavecký Mikuláš
Plavecký Mikuláš www.plaveckymikulas.sk Marta Hlavatá
Plavecký Štvrtok
Plavecký Štvrtok www.obecplaveckystvrtok.sk Ing. Ivan Slezák
Rohožník
Rohožník www.rohoznik.sk Mgr. Peter Švaral
Sološnica erb
Sološnica www.solosnica.sk Anna Čermáková
Studienka
Studienka www.obecstudienka.sk Ing. Boris Soukup
Stupava
Stupava www.stupava.sk Ing., Mgr. art. Roman Maroš
Suchohrad
Suchohrad www.suchohrad.sk Andrea Grujbárová
Veľké Leváre
Veľké Leváre www.levare.sk Štefan Kudlička
Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave www.vysokaprimorave.sk Dušan Dvoran
Záhorská Ves
Záhorská Ves www.zahorskaves.sk JUDr. Boris Šimkovič
Závod
Závod www.obeczavod.sk Ing. Peter Vrablec
Zohor
Zohor www.obeczohor.sk Bc. Martin Zálesňák