Rohožník

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Rohožník


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Školské namestie 406/1, 906 38 Rohožník
Primátor/Starosta: Mgr. Peter Švaral
Prednosta/Zástupca starostu: - / Vladimír Báchor
Tel.: 034/658 81 01
Mobil: 0905 413 804
Fax: -
E-mail:
Web: www.rohoznik.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3564

Rozloha obce/mesta v ha: 2744

Prvá písomná zmienka: 1397

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00Prezentácia:

Rohožník leží v Záhorskej nížine na náplavovom kuželi na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 199 m v strede obce, 187 až 644 m chotár. Zvlnený rovinný až stredohorský povrch chotára tvoria druhohorné vápence, dolomity, bridlice, pieskovce, melafyry a granodiority. Obcou preteká Rohožnícky potok a potok Rudávka. Kultúrne pamiatky Zámoček -na jednom bočnom výbežku Vysokej sa nachádzajú zvyšky stredovekého fortifikačného objektu. Na základe archeologického prieskumu sa datuje vystavanie do začiatku 14. storočia. Hrad sa nevyskytuje v žiadnych dostupných prameňoch. Nevie sa kto ho vlastnil a načo vôbec slúžil. Z ústnych podaní sa hovorí, že v obci boli kráľovské vinice. Kráľ si ich ponechal vo vlastníctve a sídlo mohol obývať počas poľovačiek. Zvonica - Táto veža pochádza z rímskych dôb, kde pravdepodobne slúžila ako strážna veža na obchodné cesty. Je vystavaná z kamenia. Pôvodne na nej boli slnečné hodiny a jeden zvon. V období tureckých nájazdov ju nadstavili a inštalovali druhý zvon. V roku 1976 sa na nej urobili nutné úpravy a v roku 1992 sa nainštalovali elektrické hodiny. Zvonica dnes slúži ako umieráčik a privítanie nového roku. Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Kaplnka sv. Rozálie - kaplnka patrí medzi najstaršie pamiatky v obci. Má vyše 300 rokov. Z najstaršej doby sa nezachovali žiadne informácie. Pri zisťovaní pôvodu sa opierame o ústne podanie a záznamy z farskej kroniky a matriky. Kaplnka sv. Urbana - dal ju postaviť zemepán v 17. storočí a dal ju zasvätiť sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Pestovanie vínnej révy má v našej obci dávnu tradíciu. V deň sv. Urbana býval v obci velký sviatok. Pri kaplnke sa konala bohoslužba a nasledovala veselica. Rímskokatolícky kostol - kostol dal postaviť gróf Pálffy v roku 1858-59. Je postavený v novorománskom slohu. Keď sa staval nový, starý kostol stál na tom istom mieste. Z kameňa starého kostola postavili ohradu okolo nového. Na znak, že tam bol aj cintorín, postavili farníci jeden náhrobný kameň k múru kostola. 15. augusta 1860 bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Postupne sa začalo nakupovať vybavenie ako obrazy krížovej cesty, zvony a vroku 1930 ho namaloval maliar z Malaciek. Neskôr boli dodané farebné sklá a zavedené elektrické osvetlenie. V roku 1984-88 bol urobený aj elektrický pohon zvonov. Socha sv. Jána Nepomúckeho - postavenie sa datuje do začiatku 18. storočia. Bola postavená z dôvodu vtedy sa rozširujúceho kultu českého protireformačného svätca Nepomúckeho. Zemepáni Pálffyovci boli katolíci a takéto sochy kúpili a dali takmer do všetkých obci vo svojom panstve. Socha sv. Vendelína - je to patrón pastierov. Keď pastieri vyháňali dobytok a ovce na pašu, vždy sa k svätcovi pomodlili na ochranu stáda pri pasení. Socha Pána Ježiša - stojí pri vchode do miestneho cintorína, kam bola v roku 1858 prenesená od starého kostola. Ide o velmi starú sochu o ktorej pôvode sa nič nevie. Socha sv. Floriána - v roku 1882 bol v obci založený hasičský zbor. Sochu zakúpil farník v roku 1897 a dal ju postaviť do centra obce, aby obyvatelom pripomínala založenie dobrovolnú ustanovizeň. Najsvätejšia trojica - pomník stojí pri kostole. Dali ho postaviť občania na pamiatku v roku 1905, ktorý odišli za prácou do Ameriky. Pomník padlým hrdinom v I svetovej vojne sa nachádza na miestnom cintorine. Dali ho postaviť občanie žijúci v Amerike v roku 1920 na pamiatku padlých. Je na ňom napísaných 27 mladých mužov, ktorý položili životy pre náš národ.Oznam mesta/obce:

Oznamy
www.rohoznik.sk/itk/30579/.html

Kultúrne podujatia
www.rohoznik.sk/kulturne-podujatia-0.html

Spoločenské organizácie
www.rohoznik.sk/spolocenske-organizacie/ll/1/sm/130729/h/130729/.html

Služby:

autobus doktor lekáreň polícia pošta reštaurácia škola škôlka športovisko ubytovanie

Fotogaléria

Rohožník 1 Rohožník 2 Rohožník 3 Rohožník 4 Rohožník 5 Rohožník 6

Odkazy/linky

Knižnica
www.rohoznik.sk/kniznica.html

Šport
www.rohoznik.sk/sportove-kluby/ll/1/sm/134812/h/134812/.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí