Okres Považská Bystrica

Okres Považská Bystrica
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bodiná
Bodiná www.bodina.eu Marcela Filová
Brvnište
Brvnište www.brvniste.sk Ing. Dagmar Mikudíková
Čelkova Lehota
Čelkova Lehota www.celkovalehota.szm.com Bc. Juraj Čelko
Dolná Mariková
Dolná Mariková www.dolnamarikova.sk Ing. Peter Šujak
Dolný Lieskov
Dolný Lieskov www.dolnylieskov.sk Ján Križan
Domaniža
Domaniža www.domaniza.sk František Matušík
Ďurďové
Ďurďové www.obec.durdove.szm.sk Anton Ondrásky
Hatné
Hatné www.obechatne.szm.com Mgr. Iveta Žilovcová
Erb Horná Maríková
Horná Maríková www.hornamarikova.sk Ing. Miroslav Hamar
Horný Lieskov
Horný Lieskov www.lieskov.sk Ing. Andrej Torda
Jasenica
Jasenica www.jasenica.sk Mgr. Martina Zelenáková
Klieština
Klieština www.kliestina.ocu.sk JUDr. Rastislav Bačík
Kostolec
Kostolec www.kostolec.sk Miroslav Michalík
Malé Lednice
Malé Lednice www.malelednice.com Ján Hamar
Papradno
Papradno www.papradno.sk Ing. Roman Španihel
Plevník - Drienové
Plevník - Drienové www.plevnikdrienove.estranky.sk Miroslav Kremeň
Počarová
Počarová www.pocarova.webnode.sk Ladislav Lagín
Podskalie
Podskalie www.podskalie.webnode.sk Zuzana Dočekalová
Považská Bystrica
Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Prečín
Prečín www.precin.eu Anton Lagíň
Pružina
Pružina www.pruzina.eu Michal Ušiak
Sádočné
Sádočné www.sadocne.sk František Sádecký
Slopná
Slopná www.slopna.sk Štefan Hrenák
Stupné
Stupné www.obecstupne.sk Peter Krajčoviech
Sverepec
Sverepec www.sverepec.sk Maroš Ondráš
Udiča
Udiča www.obecudica.sk Peter Chochlík
Vrchteplá
Vrchteplá www.vrchtepla.sk Ladislav Kolek
Záskalie
Záskalie www.zaskalie.webnode.sk František Koleno