Okres Trebišov

Okres Trebišov
Nadpis Web Primátor / Starosta
Backov
Bačkov www.obecbackov.sk Jozef Nemčík
Bara
Bara www.bara.ocu.sk Mgr. Ľudovít Sütő
Biel
Biel www.obecbiel.sk Bc. Ladislav Jurčák
Boľ
Boľ www.bol.ocu.sk JUDr. Atila Bohács
Borša
Borša www.obecborsa.sk Anna Tünde Vargová
Boťany
Boťany www.botany.ocu.sk Dionýz Szabó
Brehov
Brehov www.brehov.ocu.sk Ján Balog
Brezina
Brezina www.brezina.ocu.sk Magdaléna Balogová
Byšta
Byšta www.bysta.sk Radoslav Palinský
Cejkov
Cejkov www.cejkov.sk Ladislav Slovjak
Čeľovce
Čeľovce www.celovce.sk Jana Sabóvá
Čerhov
Čerhov www.cerhov.sk Ing. Jaroslav Bajužik
Černochov
Černochov www.cernochov.sk Angela Kálmánová
Čierna
Čierna www.cierna.eu Ladislav Jámbor
Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou www.ct.mesto.sk Marta Vozáriková
Dargov
Dargov www.dargov.net Ján Kiš
Dobrá
Dobrá www.obecdobra.sk Mikuláš Csoma
Dvorianky
Dvorianky www.obecdvorianky.sk Gabriel Čverčko
Egreš
Egreš www.obec-egres.sk Gabriela Timková
Hraň
Hraň www.hran.sk Miriam Sabovčiková
Hrčeľ
Hrčeľ www.hrcel.ocu.sk Rudolf Balog
Hriadky
Hriadky www.hriadky.sk Ján Vincenčík
Kašov
Kašov www.obeckasov.sk Ing. Róbert Katuš
Kazimír
Kazimír www.kazimir.ocu.sk Jozef Toma
Klin nad Bodrogom
Klin nad Bodrogom www.klinnadbodrogom.ocu.sk Štefan Čoros
Kožuchov
Kožuchov - Gejza Köver
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec www.kralovskychlmec.sk Ing. Karol Pataky
Kravany
Kravany www.kravany.ocu.sk Jaroslav Capko
Kuzmice
Kuzmice www.kuzmice.eu Ing. Martin Vincej
Kysta
Kysta www.kysta.sk Mgr. Helena Borčíková
Ladmovce
Ladmovce www.ladmovce.ocu.sk Michal Magura
Lastovce
Lastovce www.obeclastovce.sk Mgr. Michal Hrinko
Leles
Leles www.leles.sk Michal Zurbola
Luhyňa
Luhyňa www.luhyna.ocu.sk Bc. Mária Sedláčeková
Malá Tŕňa
Malá Tŕňa www.malatrna.eu Jozef Drigan
Malé Ozorovce
Malé Ozorovce www.obecmaleozorovce.sk Mgr. Milan Dolák
Malé Trakany
Malé Trakany www.maletrakany.sk Ing. Csilla Bálintová
Malý Horeš
Malý Horeš www.malyhores.sk Csaba Furik
Malý Kamenec
Malý Kamenec www.malykamenec.ocu.sk Ágnes Máté
Michaľany
Michaľany www.michalany.eu Mgr. Zoltán Tarbaj
Nižný Žipov
Nižný Žipov www.niznyzipov.sk Ing. Ján Garbár
Novosad
Novosad www.novosad.eu.sk Mgr. Jozef Jastrab
Nový Ruskov
Nový Ruskov www.novyruskov.sk, www.domasa.sk Ján Borovský
Parchovany
Parchovany www.parchovany.sk JUDr. Juraj Guzej
Plechotice
Plechotice www.plechotice.sk Ing. Peter Koščo
Poľany
Poľany www.obecpolany.sk Mikuláš Csorba
Pribeník
Pribeník www.pribenik.sk Ing. Ernest Fedor
Rad
Rad www.obecrad.sk Mária Mozsárová
Mesto Sečovce
Sečovce www.secovce.sk MVDr. Jozef Gamrát
Sirník
Sirník www.sirnik.sk Viktor Kalán