Okres Partizánske

Okres Partizánske
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bošany
Bošany www.bosany.sk Branislav Pajda
Brodzany
Brodzany www.brodzany1.szm.sk Anton Zima
Chynorany
Chynorany www.obecchynorany.sk Bc. Mária Lachkovičová
Hradište
Hradište www.obec-hradiste.sk Miloš Baránik
Ješkova Ves
Ješkova Ves www.jeskovaves.ocu.sk Pavel Greguš
Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves www.klatovanovaves.sk Ing. Iveta Randziaková
Kolačno
Kolačno www.kolacno.sk Ing. Lýdia Períková
Krásno
Krásno www.obeckrasno.sk Ing. Martin Mikloš
Livina
Livina www.livina.sk Jana Petrejeová
Livinské Opatovce
Livinské Opatovce www.livinskeopatovce.sk Daniela Hanová
Malé Kršteňany
Malé Kršteňany www.malekrstenany.ocu.sk Jaroslav Kopál
Malé Uherce
Malé Uherce www.maleuherce.sk Ing. Štefan Čepko
Nadlice
Nadlice www.nadlice.sk Ing. Peter Dubravický
Nedanovce
Nedanovce - Jozef Jakubík
Ostratice
Ostratice www.ostratice.ocu.sk Ján Podoba
Partizánske
Partizánske www.partizanske.sk PaedDr. Jozef Božik PhD.
Pažiť
Pažiť www.pazit.eu MVDr. Vladimír Baláška
Skačany
Skačany www.skacany.sk Ing. Juraj Kližan
Turčianky
Turčianky - Eva Dragulová
Veľké Kršteňany
Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu Vladimír Kopál
Veľké Uherce
Veľké Uherce www.velkeuherce.sk Ing. Alena Chalupová
Veľký Klíž
Veľký Klíž www.velky-kliz.sk Ing. Tatiana Sasková
Žabokreky nad Nitrou
Žabokreky nad Nitrou www.zabokrekynadnitrou.sk Ing. Otakár Sneženka