Okres Partizánske

Okres Partizánske
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bošany
Bošany www.bosany.sk Branislav Pajda
Brodzany
Brodzany www.brodzany1.szm.sk Anton Zima
Chynorany
Chynorany www.obecchynorany.sk Bc. Mária Lachkovičová
Hradište
Hradište www.obec-hradiste.sk Miloš Baránik
Ješkova Ves
Ješkova Ves www.jeskovaves.ocu.sk Pavel Greguš
Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves www.klatovanovaves.sk Ing. Iveta Randziaková
Kolačno
Kolačno www.kolacno.sk Ing. Lýdia Períková
Krásno
Krásno www.obeckrasno.sk Ing. Martin Mikloš
Livina
Livina www.livina.sk Jana Petrejeová
Livinské Opatovce
Livinské Opatovce www.livinskeopatovce.sk Alena Kubrická
Malé Kršteňany
Malé Kršteňany www.malekrstenany.ocu.sk Eva Mešinová
Malé Uherce
Malé Uherce www.maleuherce.sk Jozef Balážka
Nadlice
Nadlice www.nadlice.sk Július Paulička
Nedanovce
Nedanovce www.obecnedanovce.sk Marek Grach
Ostratice
Ostratice www.obecostratice.sk Stanislav Margolien
Partizánske
Partizánske www.partizanske.sk PaedDr. Jozef Božik PhD.
Pažiť
Pažiť www.pazit.sk Bc. Mária Gendiarová
Skačany
Skačany www.skacany.sk Ing. Juraj Kližan
Turčianky
Turčianky - Eva Dragulová
Veľké Kršteňany
Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu Vladimír Kopál
Veľké Uherce
Veľké Uherce www.velkeuherce.sk Ing. Alena Chalupová
Veľký Klíž
Veľký Klíž www.velky-kliz.sk Ing. Anton Stanko
Žabokreky nad Nitrou
Žabokreky nad Nitrou www.zabokrekynadnitrou.sk Cyril Cabadaj