Okres Poltár

Okres Poltár
Nadpis Web Primátor / Starosta
Breznička
Breznička www.obecbreznicka.sk Mgr. Branislav Knechta
České Brezovo
České Brezovo www.ceskebrezovo.sk Viera Stanová
Cinobaňa
Cinobaňa www.cinobana.sk Jozef Melicher
Ďubákovo
Ďubákovo www.dubakovo.com Miroslav Škrabák
Hradište
Hradište www.hradiste.sk Pavol Lašák
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarska Ves www.hrnciarskaves.sk Ján Melicher
Hrnčiarske Zalužany
Hrnčiarske Zalužany www.hrnciarskezaluzany.sk Ing. Branislav Nociar
Kalinovo
Kalinovo www.kalinovo.sk Ján Šárkan
Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou www.kokava.sk Ján Chromek
Krná
Krná www.krna.sk Drahomíra Hricová
Málinec
Málinec www.malinec.sk Ing. Igor Čepko
Mládzovo
Mládzovo www.mladzovo.sk Miroslav Čičmanec
Ozdín
Ozdín www.ozdin.ocu.sk Dušan Vývlek
Poltár
Poltár www.poltar.sk Pavel Gavalec
Rovňany
Rovňany www.rovnany.ocu.sk Jana Cabanová
Selce
Selce ww.obecselce.szm.com Mária Šulcová
Šoltýska
Šoltýska www.soltyska.sk Mgr. Marián Habovčík
Sušany
Sušany www.susany.ocu.sk Mgr. Štefan Vaclavik
Uhorské
Uhorské www.uhorske.sk Jozef Sakala
Utekáč
Utekáč www.utekac.sk Miroslav Barutiak
erb_velka_ves.jpg
Veľká Ves www.velkaves.sk Jozef Líška
Zlatno
Zlatno www.zlatno.sk Margaréta Murínová