Okres Poltár

Okres Poltár
Nadpis Web Primátor / Starosta
Breznička
Breznička www.obecbreznicka.sk Mgr. Branislav Knechta
České Brezovo
České Brezovo www.ceskebrezovo.sk Ivan Miko
Cinobaňa
Cinobaňa www.cinobana.sk Jozef Melicher
Ďubákovo
Ďubákovo www.dubakovo.com Miroslav Škrabák
Hradište
Hradište www.hradiste.sk Nataša Iskrová
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarska Ves www.hrnciarskaves.sk Ján Melicher
Hrnčiarske Zalužany
Hrnčiarske Zalužany www.hrnciarskezaluzany.sk Ing. Branislav Nociar
Kalinovo
Kalinovo www.kalinovo.sk Ján Šárkan
Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou www.kokava.sk Ján Chromek
Krná
Krná www.krna.sk Drahomíra Hricová
Málinec
Málinec www.malinec.sk Ing. Igor Lacko
Mládzovo
Mládzovo www.mladzovo.sk Miroslav Čičmanec
Ozdín
Ozdín www.ozdin.sk Ing. Pavel Salva
Poltár
Poltár www.poltar.sk Mgr. Martina Brisudová
Rovňany
Rovňany www.rovnany.ocu.sk Jana Cabanová
Selce
Selce ww.obecselce.szm.com Vladimír Bodnár
Šoltýska
Šoltýska www.soltyska.sk Marián Janiš
Sušany
Sušany www.susany.sk Mgr. Štefan Vaclavik
Uhorské
Uhorské www.uhorske.sk Ing. Pavel Olšiak
Utekáč
Utekáč www.utekac.sk Miroslav Barutiak
erb_velka_ves.jpg
Veľká Ves www.velkaves.sk Jozef Líška
Zlatno
Zlatno www.zlatno.sk Margaréta Murínová