Breznička

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Breznička


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 985 02 Breznička 206
Primátor/Starosta: Mgr. Branislav Knechta
Prednosta/Zástupca starostu: - / Jozef Hedvigy
Tel.: 047/448 67 22, 411 18 67
Mobil: 0911 794 180, 0905 454 451
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecbreznicka.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 765

Rozloha obce/mesta v ha: 922

Prvá písomná zmienka: 1279

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30Prezentácia:

Obec Breznička patrí podľa administratívneho členenia do okresu Poltár, ktorý je súčasťou Banskobystrického kraja.  Je jednou z 22 obcí okresu. Leží na sútoku Banského potoka s Ipľom, v severnej časti Lučenskej kotliny na nive a na severozápadných svahoch Slovenského Rudohoria obklopená z dvoch strán horami. Neďaleko sa nachádza vrch Veľká Skalica – 365 m nad m. Názov Banského potoka prezrádza staré ťažobné a prieskumné práce po železných rudách, ktoré sa nachádzajú v karbonátových žilách v okolí Cinobane. Geomorfologickou zvláštnosťou okolia Brezničky je zvláštny ohyb koryta Ipľa. Niva Ipľa sa tu náhle zúži na šírku 500 m a vytvára akúsi sigmoidu.

Dôvodom tohto javu je zrejmé tektonické porušenie hornín okolia Brezničky. Ipeľ totiž náhle opustí koryto v línii Rovňany-Zelené po zlome smeru severozápad-juhovýchod a cez Brezničku sa napojí na ďalší zlom paralelného smeru v línii Kalinovo-Pinciná.  Katastrom obce prechádza navrhované maloplošné chránené územie Meandre Ipľa, ktoré predstavuje pestrú mozaiku lesných i nelesných spoločenstiev s výskytom viacerých chránených rastlinných aj živočíšnych  druhov. Nadmorská výška v strede obce je 215 m nad m. Pahorkatinný chotár tvoria štrky poltárskej formácie, kremence a kryštalické bridlice, bridlice, pieskovce a riečne uloženiny. Listnaté lesné plochy sú len vo východnej časti. Má hnedé lesné, illimerizované a nivné pôdy.

Po obnovení samosprávy obcí v roku 1990 obce znovu pocítili potrebu prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlaky. Tie obce, ktorým sa zachoval ich historický symbol, majú pri rozhodovaní sa o voľbe svojho symbolu zjednodušenú prácu. Obec Breznička má svoju historickú pečať zachovanú a preto mohla byť graficky prenesená do erbového štítu, ktorého konečnú podobu schválila Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave so zmenou pšeničných klasov na brezové vetvičky, čím sa obecný symbol stal tzv. hovoriacim.

Viac na: www.obecbreznicka.sk/-o-obci

História - www.obecbreznicka.sk/-historiaOznam mesta/obce:

Oznamy
- www.obecbreznicka.sk/-oznamy-oc

Aktuality
- www.obecbreznicka.sk/-aktuality

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Breznička 1 Breznička 2 Breznička 3 Breznička 4 Breznička 5 Breznička 6 Breznička 7 Breznička 8 Breznička 9

Odkazy/linky

Kultúra
- www.obecbreznicka.sk/-kultura

Šport
- www.obecbreznicka.sk/-sport


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí