Senec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Senec


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Primátor/Starosta: Ing. Pavol Kvál
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Juraj Gubáni
Tel.: 02/2020 51 01, 02/2020 51 02, 02/2020 51 05
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
musenec@senec.sk
primator@senec.sk
juraj.gubani@senec.sk
Web: www.senec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 20115

Rozloha obce/mesta v ha: 3871

Prvá písomná zmienka: 1251

Úradné hodiny:
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30 len podateľňa
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 14:30 len podateľňa
Piatok: 07:30 - 13:30


Prezentácia:

Súčasný názov Senec, používaný od prvej polovice 20.storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Mesto sa skladá zo štyroch sídelných častí (Senec, Svätý Martin, Červený majer a Horný dvor). Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum. Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier. Senec bol v rokoch 1949-1960 a 1996-2004 sídlom okresu.

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc (prechod Kittsee) a 28 km od maďarských hraníc (prechod Rajka). Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km).
Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m. Matematicko-geografická poloha stredu mesta je určená kartografickými súradnicami 17° 24´ východnej geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Leží na diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán/Orient. Podľa územnosprávneho usporiadania SR sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavského kraja, vyššieho územného celku (VÚC) Bratislava.

História

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia. Lokalita dnešného Senca poskytovala dobré podmienky pre osídľovanie vďaka poveternostným podmienkam, nížinnému charakteru krajiny a vďaka blízkosti významných miest. Bol vždy centrom obchodu pre okolité obce a postupne sa stal aj centrom spracovania poľnohospodárskych produktov a priemyselným centrom. Postupne prešli na mesto aj administratívne funkcie. Územie dnešného mesta bolo osídľované už v období od 7. storočia pred n. l. Z tohto obdobia pochádzajú najstaršie nálezy osídlenia. Dokumentuje ho skýtske pohrebisko v národnom múzeu. V 1. storočí pred n. l. tu sídlili Kelti. Na rozhraní nášho letopočtu ovplyvnili územie dnešného Senca Rimania. Po zániku ich impéria sa na tomto teritóriu vystriedalo niekoľko nomádskych kočovných kmeňov, ktoré sa včlenili do slovenského obyvateľstva. O prítomnosti Slovanov svedčí 17 nájdených staroslovanských hrobov pochádzajúcich z 8. storočia. Vývoj ďalšieho osídlenia seneckého chotára závisel od obchodnej cesty a komunikačnej spojnice medzi slovenskými lokalitami - Devínom, Bratislavou a Nitrou.

Viac histórie: www.senec.sk/sk/clanok/historia-mesta

Pamätihodnosti: www.senec.sk/sk/clanok/pamatihodnostiOznam mesta/obce:

Aktuality: 
www.senec.sk/sk

Mestské noviny Senčan:
www.senec.sk/sk/register/mestske-noviny-sencan

Kalendár podujatí:
www.senec.sk/sk/podujatia

 

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Senec 1 Senec 2 Senec 3 Senec 4 Senec 5 Senec 6 Senec 7 Senec 8 Senec 9 Senec 10 Senec 11 Senec 12

Odkazy/linky

Kam v Senci:
www.senec.sk/sk/clanok/kam-v-senci

Cyklotrasy:
www.senec.sk/sk/clanok/cyklotrasy

Slnečné jazerá
www.senec.sk/sk/clanok/informacie


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí