Čataj

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Čataj


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 900 83 Čataj 333
Primátor/Starosta: Marta Tušová
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 033/645 01 07
Mobil: 0903 809 954
Fax: -
E-mail:
Web: www.cataj.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1196

Rozloha obce/mesta v ha: 1287

Prvá písomná zmienka: 1244

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 12:00 + Stavebný úrad 8:00-10:00

 Prezentácia:

Obec Čataj je v rámci svojho regiónu výnimočnou nielen z hľadiska národopisu, ale aj religiozity a mentality. Prejavilo sa to najmä v jednotlivých etapách historického vývoja.  Keďže Čataj s Veľkým Grobom vytvárajú z hľadiska etnografického akýsi mini ostrov v širšom aj užšom regióne, tvoria aj výnimočnosť v dejinách Slovenska i slovenského národa.

Po prvý krát sa Čataj spomína v nepravej listine kráľa Belu IV. z roku 1244 ako villa (majetok, majer) Chatey. O jeho pôvode a význame však veľa nevieme a pôvod názvu je nejasný. Rok 1244 však nie je rokom založenia alebo vzniku obce. Táto tu už bola ako sídliskový či majetkový fenomén. V 6. Tisícročí pred Kristom sa začína na našom území rozvíjať poľnohospodárstvo, keď sem začali z juhu prenikať roľnícke kmene. Najstarší roľníci sa usadili na miestach zvaných „Vyše Kandy“ a „Za záhrady“.  Nositeľov tejto roľníckej civilizácie všeobecne označujeme ako ľud kultúry s lineárnou keramikou. Výskumy dokladujú, že roľníci si v Čataji vybudovali  prvé rozsiahle kolové domy. V ich vnútri boli ohniská, okolo ktorých sa pravdepodobne sústreďovali jednotlivé rodiny. Pracovné nástroje si títo ľudia vyrábali z kameňa a zvieracích kostí. Chovali hovädzí dobytok, ovce, ošípané, sliepky a domy im strážili psi.
Vo veľmi rušnom a dosť nejasnom období sťahovania národov začalo do našich krajov prichádzať a postupne osídľovať  tieto priestory aj nové etnikum – Slovania, ktoré položilo základy pre nové usporiadanie Európy.  V Čataji sa v 7. – 8. Storočí rozkladala slovanská osada, dôležitá nielen z hľadiska hospodárskeho, ale aj vojenského. Doklady o tom prináša rozsiahle pohrebisko. Do hrobov sa vtedy vkladali rôzne milodary a ozdoby, zbrane a predmety úžitkového charakteru.  Doklady o tom sú ukryté pod každým domom a na každom humne.  Pri rôznych hlbších zemných prácach sa nájdu zvyšky zborených starých domov i zbytkov nástrojov.

V  9. Storočí vzniká a rozvíja sa prvý slovenský štátny útvar – Pribinovo kniežatstvo. Definitívne sa upevňuje a rozširuje výstavba sídliskových objektov v polohe Vyše Kandy. Podstata príbytkov sa nemenila, zdokonaľoval sa len proces výroby.

Po skončení stavovských bojov a definitívnom odvrátení tureckého nebezpečenstva boli mnohé obce, ako aj Čataj, opustené alebo poloprázdne.  Na začiatku 18. storočia sa však začala obnova ekonomiky. Obec Čataj v tom období dostal do vlastníctva zemepán Ján Pálffy.

Pamiatky: www.cataj.sk/obec/pamiatky/

Čatajská izba: www.cataj.sk/obec/catajska-izba/catajska-izba-dokument/Oznam mesta/obce:

Oznamy
www.cataj.sk/oznamy/

Úradná tabuľa
www.cataj.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/

Služby:

autobus knižnica pošta reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

cataj_4 cataj_3 cataj_2 cataj_1

Odkazy/linky

Kultúra
www.cataj.sk/kultura/obecna-kniznica/

Šport
www.cataj.sk/sport/sportovy-klub-cataj/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí