Kováčová

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kováčová


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová
Primátor/Starosta: Ján Izrael
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 045 / 544 53 17
Mobil: -
Fax: 045 / 544 53 17
E-mail:
Web: www.kovacova.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1480

Rozloha obce/mesta v ha: 715

Prvá písomná zmienka: 1254

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 16.00

Utorok: 8.00 - 16.00

Streda: 8.00 - 17.00

Štvrtok: 8.00 - 16.00

Piatok: 8.00 - 13.00

obed: 11.00 - 12.00Prezentácia:

Obecný úrad vynakladá značné úsilie, aby obec mala estetický vzhľad, a tak problematika životného prostredia figuruje v centre záujmu. V roku 1995 bola dokončená výstavba kostola. O rok nato prijalo vedenie obce VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, pričom sa v ňom objavil zákaz spaľovania materiálov s negatívnym dosahom na ekológiu. Ekológia sa v ostatnom období dostala do popredia záujmu obecného úradu. Medzi stavby všeobecného významu tohto obdobia patrí kanalizačný zberač, pribudol aj orientačno-informačný systém, potrebný najmä z hľadiska turistického ruchu. Obec sa postupne stala atraktívnou aj pre individuálnu bytovú výstavbu, autoturistiku, výstavbu podnikových a súkromných chát. V roku 1973 stálo v našom katastri 132 súkromných a podnikových chát a rekreačných zariadení. Utešené námestie pribudlo v obci v roku 1998, kedy sa v priebehu troch mesiacov podarilo z nevyužitého dvora pri nákupnom stredisku vytvoriť najkrajšiu časť Kováčovej.

Na ploche so zámkovou dlažbou okrem oddychovej zóny, ktorú privítali tak občania ako aj pacienti a hostia, vyrástla malá tržnica, autobusová čakáreň, novinový stánok a informačné tabule, všetko vo večerných hodinách zvýrazňujú štyri dobové svietidlá. Šmahom ruky sa priestor, ktorý dovtedy špatil centrum obce, stal jeho pýchou. Pokračovala výstavba a rekonštrukcia rodinnej zástavby v jednotlivých častiach obce. V roku 1999 sa uznesením ObZ dostalo ploche oproti obecnému úradu pomenovania Námestie SNP. Nové milénium, rok 2000 a 21. storočie sme privítali najprv ekumenickou bohoslužbou v kostole, potom na Námestí SNP ohňostrojom, cimbalovou muzikou, spevokolom a príhovorom starostu. Vzápätí sme si vysúkali rukávy a pustili sa do vážnej investičnej akcie, výstavby tribúny futbalového štadióna TJ Prameň. V roku 2001 čistiacim prácam podrobil obecný úrad Kováčovský potok a naďalej sa venovala značná pozornosť životnému prostrediu. 27. augusta sa spomienkovej slávnosti 57. výročia SNP zúčastnil aj minister pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva SR Pavol Koncoš. Kováčová sa postupne stala pojmom, vošla do povedomia tak našincov ako aj cudzincov. Láka ich najmä termálna voda v štyroch bazénoch kúpaliska, slúži im autokemping a parkovisko pre 400 vozidiel. Ďalšie možnosti ponúkajú ubytovacie a parkovacie kapacity v súkromí, penziónoch a zariadeniach hotelového typu. Prispela k tomu skutočnosť, že voľný cestovný ruch sa stal neoddeliteľnou súčasťou kúpeľných miest a obcí.

V priestore medzi Kováčovskou a Bieňskou dolinou vyrástla rozsiahla chatová oblasť, ktorá vznikla práve z dôvodu, že sa budovalo termálne kúpalisko. V roku 1998 ju tvorilo už 164 menších i väčších chát, do značnej miery chápaných ako prímestská rekreačná oblasť Zvolena, v ktorých sa každoročne odrekreovalo neúrekom turistov. Keby kúpalisko nefungovalo, stratila by táto oblasť opodstatnenie a návštevnosť by zákonite poklesla. Aj keď teda kúpalisko neprináša zisky, má pre obec veľký význam. Prináša jej financie v podobe rôznych daní a poplatkov, ktoré z cestovného ruchu vyplývajú. Pokiaľ ide o zveľaďovanie obce, veľa sa urobilo, ale aj v našom prípade platí staré príslovie o tom, že sa možno prikryť len takou perinou, na akú človek má. Rozpočet je na veľké ciele prinízky. Vďaka konkurenčnému prostrediu sa však vytvorili kvalitné služby.

Množstvo rekreačných objektov v našom katastri najmä v posledných desaťročiach minulého storočia vystavilo Kováčovej aj visačku dejiska mnohých školení, aktívov, seminárov, porád zo všetkých oblastí spoločenského života. Význam Kováčovej je umocnený aj blízkosťou historického Zvolena s rušným ekonomickým a spoločensko-kultúrnym životom, blízkosťou výstavných sliačskych kúpeľov i sídla regiónu a kraja - Banskej Bystrice. Výhodná poloha, dobré klimatické podmienky, malebnosť krajiny bohatej na lesy, dostatočné množstvo vynikajúcej termálnej vody a prudká investičná činnosť predurčili našej obci veľké perspektívne možnosti.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí