Uhrovec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Uhrovec


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
Primátor/Starosta: Ing. Zuzana Máčeková
Prednosta/Zástupca starostu: - / Dušan Čabrák
Tel.: 038/769 42 53
Mobil: -
Fax: 038/769 45 92
E-mail:
Web: www.uhrovec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1490

Rozloha obce/mesta v ha: 2295

Prvá písomná zmienka: 1258

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 16.00
Streda: 7.30 - 16.30
Piatok: 7.30 - 15.00Prezentácia:

Súčasnosť

Po oslobodení nastáva nový rozmach budovania a výstavby vojnou zničenej krajiny. V obci Uhrovec pod vedením predstaviteľov, poslancov, ale i dobrovoľných pomocníkov z radov občanov, obnovujú sa budovy, na miestach zhorenísk vyrastajú nové. Vyhorelcom pri stavaní pomáha svojim príspevkom i štát. Postupne sa realizujú plány nového Uhrovca. Novostavby rodinných domov a tým i nové ulice. Uhrovec sa rozrastal a zmenil charakter zástavby, ktorá v minulosti bola tvorená do kruhovitého tvaru.

Úrodné polia v strede obce boli preťaté zľava i sprava potoka Radiše. Boli vybudované nové mosty. Postupne dosluhujú staré budovy námestia a na ich mieste vznikajú nové moderné nákupné zariadenia, reštaurácia. Bola postavená nová budova paličkárne a neskôr i domu služieb. Pri Miestnom národnom výbore pracuje podružný podnik Miestne hospodárstvo, ktorý má svoje profesijné čaty – murárov , dopravu, služby, ťažba piesku. Tým obec zabezpečuje pre svojich občanov i okolie žiadané práce. Avšak nielen obchody a služby boli potrebné, ale i dvojobvodové zdravotné stredisko a lekáreň, slúžiace nielen občanom Uhrovca, ale i celej Uhrovskej doline.

Koncom päťdesiatych rokov boli zbúrané staré budovy bývalého majera a na tomto mieste vyrastá nová Základná škola. Buduje sa vodovod i kanalizácia odpadových vôd.

Na úseku vnútornej správy bola vystavená požiarna zbrojnica a zakúpené požiarne vozidlo – cisterna. Taktiež budova miestnej pošty.

Na úseku športu v sedemdesiatych rokoch to bola nadstavba hlavnej budovy s tribúnou, v areáli TJ kolkáreň, posilňovňa a ohrada ihriska.

V roku 1976 – 1977 bol dodávateľsky vybudovaný a do obce dovedený zemný plyn, kde sa na prácach výraznou mierou podieľali pracovníci Drobnej prevádzky pri MNV. Pre občanov, najmä mladé rodiny bolo v obci postavených niekoľko činžiakov a pozornosť sa venovala aj vybudovaniu domu smútku v Uhrovci i v Látkovciach. Boli zrealizované aj rekreačné strediská v lokalite Striebornica i na Jankovom vŕšku. V rámci rekonštrukcie bol obnovený Rodný dom Ľudovíta Štúra, ktorý bol v roku 1965 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Niektoré vybudované zariadenia boli neskôr predané súkromným podnikateľom. /Pekáreň, hotel „Partizán“ na Jankovom vŕšku/.

Na úseku poľnohospodárstva – boli postavené objekty JRD Uhrovec a kancelárske priestory.

Bol dobudovaný závod Mier, kde našlo zamestnanie až okolo 500 zamestnancov – občanov Uhrovca i okolia. Rekonštruuje sa kaštieľ stavebnou firmou Pamiatkostav.

Po mnohých záplavách potoka Radiša, pristúpilo sa k jeho regulácii, čím sa upravil jeho tok a odstránilo nebezpečie, ktoré obyvateľstvu hrozilo.

V roku 1986 bol svojpomocne vybudovaný dom kultúry, ktorý nesporne patrí medzi najkrajšie v kraji. Naväzuje na bohatú činnosť kultúrneho diania v Uhrovci za čias Zay-uhrovského občianskeho kruhu, keď vznikla v Uhrovci i prvá slovenská knižnica, popri bohatej divadelnej činnosti a ďalších kultúrnych aktivít.

Po 40. rokoch užívania niektorých budov, ktoré boli po oslobodení vystavané, mnohé postupne začínajú chátrať a vyžadujú opravu. Medzi nimi je aj ZŠ s MŠ. Preto obec Uhrovec pristupuje k rôznym formám získavania financií, v snahe získať pre obec čo najviac. Sú to rôzne vyhotovenia projektov, z ktorých mnohé boli úspešané a tak obec mohla pristúpiť aj k rekonštrukcii budovy ZŠ s MŠ. Projektom „Uhrovská stratégia – rozvoj vzdelanosti“ sme získali z EÚ finančný príspevok 8 311 000,- Sk. Boli vymenené všetky okná za plastové, zateplená strecha, obnovená fasáda, výmena podláh a ďalšie práce. V škole bola zriadená miestnosť vybavená počítačmi pre žiakov, internet.

Na budovu Uhrovského múzea bol vypracovaný projekt na jej opravu, najmä vyb udovanie vlastnej kotolne, strechy a celého poschodia. Projekt cez INTERREG III A bol úspešný a tak sa získali financie z EÚ. Po dokončení bude múzeum rozšírené o jedno poschodie, o infocentrum, propagáciu medzihraničnej spolupráce, ktorú naša obec má s mestami Slavičín, s poľskou obcou Gilowice a maďarským mestom Kiskunnfélegyháza.

V poslednom volebnom období pod vedením starostky obce sa podarili napriek zložitým podmienkam vypracovať projekty na výstavbu dvoch 14 bytových nájomných bytoviek pre mladé rodiny. Ďalšou investíciou je s bytovkami súvisiaca čistička odpadových vôd, na ktorú je napojená i ZŠ s MŠ. Podarilo sa opraviť úsek cesty SNP a Námestie Ľudovíta Štúra. Súčasne bol úspešný projekt na rekonštrukciu pamätníka padlých v prvej svetovej vojne, taktiež pamätníka padlých v druhej svetovej vojne na Jankovom vŕšku, pri príležitosti 60. výročia oslobodenia vlasti v roku 2005.

K obci patrí aj miestna časť Látkovce, rekreačné stredisko Striebornica a lokalita Jankov vŕšok. V týchto lokalitách sa nachádzajú rekreačné zariadenia s veľkým počtom ubytovacích miest umiestnených v prekrásnej prírode Strážovských vrchov predurčených na oddych a rekreáciu.
LÁTKOVCE

K obci Uhrovec boli pričlenené v roku 1968. Ležia juhovýchodne od Uhrovca v príjemnej kotline za Ostrým vrchom. Bola osídlená slovenským obyvateľstvom už dávno pred príchodom Maďarov do týchto končín a od začiatku sa nazývala Látkovcami.

Uhorský kráľ Koloman v listine z roku 1113 potvrdzuje Zuborskému opátstvu nad Nitrou jeho dávnejšie majetky a medzi nimi i majetok v Látkovciach. Je zrejmé, že zuborskí benediktíni vlastnili časť Látkoviec aj s poddaným ľudom už pred rokom 1113. Teda prvým známym vlastníkom Látkoviec bolo Zuborské opátstvo, potom rodina Latkóczy a neskôr titulom kúpy rodina Záblathy.

Člen rodiny Látkovských Pavol Latkóczy bol v roku 1485 veliteľom hradu Uhrovec.

Uhrovské naj...

Najstaršie nálezy v Uhrovskej doline sú z doby kamennej (3000-2000r pnl).
Najstaršie osídlené miesto v katastri obce - jaskyňa Melková
Najnižšia nadmorská výška - Niva pri dolnom toku Radiše 235 mnm
Najvyššia nadmorská výška - Holý vrch 688 mnm
Najznámejší rodáci - Ľudovít Štúr, Alexander DubčekOznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Uhrovec 1 Uhrovec 2 Uhrovec 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí