Rybany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Rybany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Rybany 415, 956 36 Rybany
Primátor/Starosta: Roman Malánik
Prednosta/Zástupca starostu: JUDr. Elena Magdolenová / Anton Beňačka
Tel.: 038/769 21 93, 038/769 27 20
Mobil: 0911 400 410
Fax: 038/769 28 93
E-mail:
Web: www.rybany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1518

Rozloha obce/mesta v ha: 1104

Prvá písomná zmienka: 1323

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.00 - 15.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00Prezentácia:
Obec Rybany sa rozkladá na ľavom brehu rieky Bebravy, ktorá má na rybianskom území vyrovnaný spád, preto sa kedysi často vylievala. Využívala sa na pohon mlyna, píly, ťažbu piesku, závlahy, máčanie konope, lov rýb i na kúpanie. Najstaršia písomná zmienka o obci Rybany je z roku 1323. Podľa etymológie názvu bola obec osídlená v staroslovenskom období, no archeologické nálezy povodia rieky Bebravy svedčia o osídlení v mladšej dobe kamennej.

Názov obce je pravdepodobne odvodený od činnosti pôvodného obyvateľstva zaoberajúceho sa lovom rýb ( Ryblyen – 1323, Riblen – 1332, Ryblyen–1496, Rybany –1598 ). Samotný erb obce sa v odbornej terminológii označuje ako „hovoriaci“. Jeho vznik sa datuje do 15. storočia. Najpodstatnejšie figúry na erbe sú dve strieborné skrížené ryby na modrom neskorogotickom štíte. Prázdne polia štítu vypĺňa 6 zlatých ružičiek. Rybany patria k starým sídelným územiam Slovenska s lužickou kultúrou. Pôdorysné riešenie zástavby domov do okruhlice je jedinečné na Slovensku. Je to starý spôsob výstavby slovanských osád do uzavretého kruhu alebo elipsy, ktorá chránila pred vetrom, slúžila ako výbeh pre domáce zvieratá, ako zhromaždisko a pod.

Obec v minulosti i na začiatku 20. stor. mala stále poľnohospodársky charakter. No po priroľníčení a gazdovaní sa mnohí začali venovať remeslám a podnikaniu. Boli to najmä kováči, mlynári, obuvníci, krčmári, mäsiari, stolári, tehliari a ďalší. Bohatý bol cirkevný i kultúrny život a osvetová práca. Veľkej obľube u obyvateľstva sa tešili divadelné predstavenia hrávané v škole, v obci pôsobil mužský spevokol aj zmiešaný spevácky zbor a v úspešnej činnosti pokračovala aj kapela dychovej hudby. Zbor aj dychovka účinkovali nie len počas cirkevných sviatkov a pútí, ale aj počas fašiangov, nabáloch, hasičských a živnostníckych zábavách. Dôkazom dobrej kultúrnej činnosti v obci počas medzivojnového obdobia bolo vydanie stručnej monografie dediny, napísanej folkloristom, bibliografom a prekladateľom Ph.C. Rudolfom Žatkom, rybianskym rodákom. Je to jedna z prvých monografií o dedine na Slovensku vôbec. Jeho práca pod názvom Rybany vyšla v roku 1938.

Významní rodáci:
• Jozef Beňačka – dlhoročný richtár
• Magdaléna Beňačková - ľudová chiropraktička
• Anton Žatko Ribényi – kňaz pôsobiaci v Kispesti v dnešnom Maďarsku
• Ján Beňo – dlhoročný predseda MNV
• Jozef Žatko – kňaz, pápežský prelát
• Rudolf Žatko – folklorista a prekladateľ
• Alojz Kramár – herec
• Rudolf Beňačka – aktivista vo futbale
• Ján Kramár – herec
• Jozef Kramár – herec
• Eduard Nemeček – telovýchovný funkcionár a pedagóg
• Jozef Žatko – maliar, pedagóg, reštavrátor
• Stanislav Beňačka – sólista opery SND
• Teodor Žatko – poľnohospodársky výskumník

Kultúrno-historické hodnoty obce:
- zachovalá pôdorysná forma námestia – okrúhlica s ušnicovým rozvinutím
- zachovalá historická parcelácia námestia – úzke dlhé parcely
- zachovalé obytné domy s radením kolmo na námestie
- rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých ( pôvodne gotický ) zo začiatku 14. stor. s renesančnou klenbou, v 20. stor. bol rozšírený pristavanou loďou
- pôvodný neskorobarokový oltár z 18. stor. s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a sochou Piety
- gotický zvon z roku 1519 s nápisom Kristus kráľ prichádza s mierom. Boh stvoril človeka. Ježiš, Mária roku Pána 1519
- neskorobaroková kaplnka z 18. stor. na cintoríne
- kríže a prícestné sochy: baroková socha sv. Jána Nepomuckého (1786), kamenný kríž za kostolom (1787), socha sv. Floriána, sv. Antona (1914), súsošie Najsvätejšej Trojice (1899) a iné
- ľudová škola z roku 1857
- budova obvodného notárskeho úradu z roku 1923 (dnes obecný úrad)
- zachovalý typický ľudový odev
- ľudové a nábožné piesneOznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa vlak

Fotogaléria

Rybany 1 Rybany 2 Rybany 3 Rybany 4 Rybany 5 Rybany 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí