Nová Kelča

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Nová Kelča


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 094 04 Nová Kelča 72
Primátor/Starosta: Bc. Mária Telepunová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Tomáš Baľo
Tel.: 057/447 90 15
Mobil: -
Fax: 057/488 54 20
E-mail:
Web: www.novakelca.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 359

Rozloha obce/mesta v ha: 1184

Prvá písomná zmienka: 1404

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 12.00, 12.30 - 13.30Prezentácia:

Orograficky patrí chotár Novej Kelče do  Ondavskej vrchoviny, ktorá je súčasťou väčšieho horopisného celku – Nízkych Beských (priemerná výška od 350 do 450 m n.m.). V novokelčianskom chotári je najvyššie položený Kamenec (274 m), Mukarina 303 m. Najnižšie položené sú brehy Domaše, vo výške okolo 170 m n.m. Stred obce je 180 m nad morom. 

História obce

Počiatky Kelče možno položiť pred 13. storočie. Obec bola osídlená na domácom (slovenskom) zvykovom práve. Ďalšie obce osídlené v 13.-15. storočí boli na nemeckom alebo valašskom práve. Existencia Kelče sa prvýkrát písomne dokladá v listine uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského zo dňa 6. februára 1404. Z obsahu listiny vyplýva, že Kelča a Breznica existovali dávno pred rokom 1404. Je zrejmé, že boli v rokoch panovania Ľudovíta I. (1342-1382) kráľovským majetkom, obidve boli ním darované šľachticom Matejovi z Hontianskych Nemiec a Demeterovi z Neniniec. Tí dali Kelču a Breznicu výmenou za dediny Darma a Palad v Užskej stolici Petrovi z Perína.

Chýbajú ďalšie listiny, ktoré by umožnili rekonštruovať dejinný vývoj Kelče pred rokom 1342. Perínskovci pochádzali z Perína v Abovskej stolici. Donáciu na túto abovskú obec dostali koncom 13. storočia od kráľa Ondreja III. Začiatkom 15. storočia, už vlastnili Kelču, získali rodový erb.v modrom štíte, na zlatej otvorenej korune medzi dvoma orlími krídlami je strieborná mužská hlava s čiernymi vlasmi, dlhou špicatou bradou a čiernym vrkočom. Ide o tzv. hovoriaci erb s hlavou staroslovanského boha Perúna, viažuceho sa k názvu obce Perín. Celé jedno desaťročie (1483-1492) sa Kelča a ostatné obce stropkovského panstva nachádzali, v dôsledku konfiškácie majetkov Perínskovcov, najprv vo vlastníctve kráľa Mateja a po jeho smrti prešli do rúk jeho syna Jána Korvína. Keď Vladislav II. vrátil skonfiškované majetky Imrichovi z Perína, ten ich roku 1494 dal do zálohy jágerskému biskupovi Tomášovi Bákocovi. Do vlastníctva perínskovcov sa vrátil až v roku 1506.

Nová Kelča leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy na východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 180 m n. m. a v chotári 170-310 m n. m. Povrch chotára je mierne zvlnená pahorkatina s hladkými svahmi z treťohorného flyšu. Do chotára patrili úze­mia zaplavených obcí Veľká Domaša, Valkov a Petejovce. Je tu uhličitý prameň.

Pamiatky Kelča - Kostol rímskokatolícky barokovo-rokokový z roku 1780 Veľká Domaša - Kostol rímskokatolícky klasicistický z roku 1851 Kúria klasicistická z polovice 19. storočia.

Tradície Hromadná cestná zástavba - z 19. storočia sú zrubové, omazané a obielené domy s maštaľou pod spoločnou valbovou strechou. Ešte v 1. polovici 20. storočia tu vyšívali a tkali plátno.

Viac - http://www.novakelca.sk/-historiaOznam mesta/obce:

Aktuality a oznamy
- http://www.novakelca.sk/-aktuality
- http://www.novakelca.sk/-oznamy

Zrealitované akcie a projekty
- http://www.novakelca.sk/-zrealizovane-akcie-a-projekty

Plány do budúcnosti
- http://www.novakelca.sk/-plany-do-buducnosti

Služby:

autobus kanalizácia knižnica kúpalisko pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Nová Kelča  1 Nová Kelča  2 Nová Kelča  3 Nová Kelča  4 Nová Kelča  5 Nová Kelča  6 Nová Kelča  7 Nová Kelča  8 Nová Kelča  9 Nová Kelča  10

Odkazy/linky

Kultúra
- http://www.novakelca.sk/-kultura
- http://www.novakelca.sk/-kulturno-spolocenske-akcie

Šport
- http://www.novakelca.sk/-sport


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí