Kvakovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kvakovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Primátor/Starosta: Mgr. Radovan Kapraľ
Prednosta/Zástupca starostu: - /Anna Janevová
Tel.: 057/449 41 54
Mobil: 0918 513 324, 0918 513 324, 0905 547 175, 0917 364 020
Fax: 057/488 63 81
E-mail:
Web: www.kvakovce.eu

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 419

Rozloha obce/mesta v ha: 3374

Prvá písomná zmienka: 1345

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Utorok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 12:00Prezentácia:

Kvakovce ležia v južnej časti Ondavskej vrchoviny, v nadmorskej výške okolo 200m.n.m. Keď si šľachtici z Rozhanoviec v roku 1363 rozdelili majetky panstva hradu Čičava, vtedy k panstvu patrila aj dedina Kvakovce. Dedina bola založená šoltýsom podľa zákupného práva, od 15. storočia mala dedina maďarský názov Nemethkanyo. Na konci 16. storočia bola dedina majetkom panstva Čičava a jej pánom bol Štefan Báthory. V roku 1658 patrila Barkócyovcom, na konci 17. storočia Jánovi Gyuricskovi a Petrovi Soósovi.

V tom období pričlenili obec k Stropkovskému panstvu a jej vlastníkmi boli baróni Vecseyovci, Jekelfalussyovci a Desewffyovci. Začiatkom 2. pol. 15. storočia v Kvakovciach hospodárilo okolo 5 sedliackych domácností. Neskôr sa jedna odsťahovala, takže v roku 1493 zostali 4. pozemky po odsťahovanej domácnosti ostali opustené. Pravdepodobne už začiatkom 16. storočia sa tu usadili nové rodiny, lebo v roku 1550 bolo už 14 sedliackych domácností. Aj v 2. polovici 16. storočia pribúdalo sedliackych domácností a domov. V roku 1600 okrem domu šoltýsa malo sídlisko 21 obývaných domov. Na prelome 16. a 17. storočia boli Kvakovce stredne veľkou dedinou najmä s poddanskými a farskými obyvateľmi.

Z vývoja zdanenia je zrejmé, že v 2. pol. 16. stor. výrazne rástol rozsah sedliakmi obhospodarovaných majetkov a nepochybne aj domácností. Prudký zlom nastal začiatkom 17. stor., pričom úbytok sedliakmi užívaných pozemkov, ich chudobnenie a zmenšovanie počtu pokračovalo aj v 1. pol. 17. stor. Schudobnené domácností upadli medzi želiarov. V rokoch 1610 a 1635 želiarov zdanili postupne od 0,7 a 0,5 porty. Okolo roku 1635 sedliaci obhospodárovali toľko pozemkov, koľko želiari, čo bolo dôsledkom majetkového úpadku sedliakov, pričom sa zmenšoval aj rozsah želiarskych pozemkov a domácností.Oznam mesta/obce:

Vysunuté pracovisko obecného úradu na Domaši
- www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/obecny-urad/pracovisko-na-domasi/

Aktuality
www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/

Služby:

autobus knižnica škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Kvakovce 1 Kvakovce 2 Kvakovce 3 Kvakovce 4 Kvakovce 5 Kvakovce 6 Kvakovce 7 Kvakovce 8 Kvakovce 9 Kvakovce 10 Kvakovce 11 Kvakovce 12

Odkazy/linky

Základná škola v Slovenskej Kajni
- zsslovkajna.edupage.sk/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí