Rastislavice

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Rastislavice


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice
Primátor/Starosta: Miroslav Juhász
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Pavol Nereča
Tel.: 035/647 81 02
Mobil: 0905 472 056, 0905 271 889
Fax: 035/644 91 01
E-mail:
Web: www.obecrastislavice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 927

Rozloha obce/mesta v ha: 1959

Prvá písomná zmienka: 1564

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 11:00   13:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 11:00   13:00 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 11:00
Piatok: 7:00 - 11:30



Prezentácia:

Rozprestierajú sa v Podunajskej nížine, v najjužnejšom okraji Nitrianskej pahorkatiny, po pravom brehu Cabajského potoka. Chotár obce sa nachádza na úrodnej rovine v nadmorskej výške 121 až 128 m n.m. Od krajského mesta Nitry je vzdialená 25 km a od okresného mesta Nové Zámky 24 km. V obci je miestne národopisné múzeum s pamiatkami hmotnej ľudovej kultúry. Obec a Základná škola Rastislavice organizujú kultúrno-spoločenské podujtia ako Vyrezávanie tekvicových strašiakov, Šarkaniáda, Mesiac úcty k starším či Turnaj o pohár starostu obce. Obec má poľnohospodársky charakter, je známa ovocinárstvom, včelárstvom, živočíšnou výrobou a pestovaním technických plodín. Bol v nej liehovar (do r. 1950), trepáreň konopí (1940 – 1950), tehelňa (do r. 1961). Roku 1950 zriadili štátny majetok, 1955 založili JRD, ktoré 1963 prešlo do štátneho majetku.

Časť obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve, ostatní v priemyselných podnikoch, firmách, v službách a obchode v mestách na okolí. Chotárom obce preteká Cabajský potok, na ktorého toku je na severe od obce (pri Poľnom Kesove) Vodná nádrž Rastislavice, a Tvrdošovský potok. Oba toky neskôr, západne od chotára, ústia do Dlhého kanálu, ktorý vteká do rieky Nitry na západe okresu Nové Zámky. Na súčasnom stave a vynikajúcej kvalite pôdy tejto lokality sa prirodzene odzrkadlila jej stáročná kultivácia už od mladšej doby kamennej až po dnešnú dobu. Úrodná černozem je porovnateľná s kvalitou pôdy Žitného ostrova. Bohatstvo čistej, minerálnej termálnej vody dáva tejto lokalite mimoriadne veľký potenciál. Svojou priemernou ročnou teplotou +10,4 C sa obec radí medzi najteplejšie oblasti Slovenska.

História

Rok 568 príchod Avarov. Rok 794 Frankovia. Rok 830 Veľkomoravská ríša (kniežatstvo Nitrianske). Rok 896 koniec Veľkomoravskej ríše. Rok 1241 - pri tatárskych pádoch osada zanikla. V roku 1256 patrila praosada pod sídelné panstvo Komjathy. Rok 1533 vpád Turkov, od roku 1555 i oblasť Komjatíc z hospodárskymi dvormi patrila pod tureckú vládu. V roku 1608 bol uzatvorený mier s Turkami. Začiatkom 17. storočia bol nútený gróf Forgách vplyvom Bočkajovského povstania oddelil časť pôdy pre kalvínske biskupstvo. Povstanie Gábory Bethlena upevnilo pozície majetkov kalvínskeho biskupstva. V tom čase katolícky biskup gróf František Forgách pod vplyvom povstaní vydal ďalšiu časť majetku protestantom a v roku 1647 prišiel i komjatsky katolícky kostol do rúk Kalvínov.

Viac histórie: www.obecrastislavice.sk/o-obci/historia



Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.obecrastislavice.sk/uvod-1/aktuality/

Spolky a organizácie
www.obecrastislavice.sk/kultura-sport-organizacie/dobrovolny-hasicsky-zbor/
www.obecrastislavice.sk/kultura-sport-organizacie/miestny-spolok-sck/
www.obecrastislavice.sk/kultura-sport-organizacie/polovnicke-zdruzenie/

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Rastislavice 1 Rastislavice 2 Rastislavice 3 Rastislavice 4 Rastislavice 5 Rastislavice - Obecné múzeum Rastislavice 6 Rastislavice 7 Rastislavice 8 Rastislavice 9 Rastislavice 10

Odkazy/linky

Kultúra a šport
www.obecrastislavice.sk/kultura-sport-organizacie/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí