Chľaba

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Chľaba


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Chľaba 197, 943 65 Chľaba
Primátor/Starosta: Ing. Gregor Izrael, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: - / Renáta Gregušová
Tel.: 036/757 31 62,757 31 58
Mobil: 0915 907 518
Fax: -
E-mail:
Web: www.chlaba.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 684

Rozloha obce/mesta v ha: 1396

Prvá písomná zmienka: 1138

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00Prezentácia:

Obec Chľaba so 710 obyvateľmi sa nachádza v juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny v oblasti, kde Ipeľ vyúsťuje do Dunaja. Leží 12 km severovýchodne od Štúrova. Jej neveľké územie je ohraničené na severe Kováčovskými kopcami, na východe riekou Ipeľ a na juhu mohutným tokom Dunaja. Ako jedna z mála obcí na južnom Slovensku sa nachádza v malebnom prostredí Kováčovských kopcov pokrytých listnatými lesmi, ich odlesnenými juhovýchodnými úbočiami vysadenými viničom a ukončenými vysokou sprašovou terasou. Pekná príroda, blízkosť atraktívneho historického mesta Ostrihom a rekreačná oblasť Kováčov ponúkajú dobrú perspektívu na ďalší rozvoj obce v oblasti rekreácie a turistiky.

Chotár obce leží na juhovýchodnom úpätí pohoria Burda a v Podunajskej nížine pri ústí riek Ipľa a Dunaja v nadmorskej výške 101–395 m. Východná časť chotára je nivná rovina medzi tokmi a západná je položená v pohorí, ktoré tvoria andezity a ich vulkanické zvyšky. Juhovýchodné úbočia sú odlesnené. Sú na nich z časti vinohrady, inde je dubový, hrabový a agátový les. Má hnedozemné, hnedé lesné, lužné a nivné pôdy.

História:

Chotár obce bol obývaný už v praveku a najstaršie vierohodná pamiatka pochádza z obdobia neolitu. Ďalej sa našlo eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, žiarové hroby severopanónskej kultúry zo staršej doby bronzovej, sídlisko a pohrebisko karpatskej mohylovej kultúry zo strednej doby bronzovej, laténske hroby a rímska strážna veža (burgus) zo 4. stor. n. l.

Viac histórie: www.chlaba.sk/obec-2/historia/Oznam mesta/obce:
Aktuality www.chlaba.sk/zivot-v-obci/aktuality    

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škôlka športovisko ubytovanie

Fotogaléria

Chľaba 1 Chľaba 2 Chľaba 3 Chľaba 4 Chľaba 5 Chľaba 6 Chľaba 7 Chľaba 8 Chľaba 9 Chľaba 10 Chľaba 11 Chľaba 12

Odkazy/linky

Kultúra
- www.chlaba.sk/obec-2/kultura/

Šport
- www.chlaba.sk/obec-2/sport/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí