Semerovo

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Semerovo


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Semerovo 345, 941 32 Semerovo
Primátor/Starosta: Mgr. Milan Mikulec
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Peter Čelko
Tel.: 035/647 41 01
Mobil: 0915 043 014, 0905 634 035, 0918 491 721
Fax: 035/645 00 10
E-mail:
Web: www.semerovo.eu

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1420

Rozloha obce/mesta v ha: 2341

Prvá písomná zmienka: 1210

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:50
Streda: 7:30 - 12:00   12:30 - 17:50
Piatok: 7:30 -12:00   12:30 - 12:50Prezentácia:

Chotár Semerova leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 140 - 225 m. Západná časť je na vyšších terasách pokrytých piesčitými sprašami a naviatymi pieskami, východná časť leží na pahorkatine z treťohorných uloženín. Okrem dubových a agátových lesíkov je chotár na strmších úbočiach odlesnený. V chotári sú červenozemné a hnedozemné pôdy, rybník, obcou preteká Branovský potok.

História

Prvá písomná správa o Semerove je z roku 1210 a obec sa tu uvádza pod menom Scemera. Táto prvá písomná správa neznamená vznik obce, ale len toľko, že sa nám zachovalo písomné potvrdenie o nej. Dôkazom jej dávnejšej existencie je listina z r. 1210, ktorou Ostrihomský arcibiskup Ján daruje kostol sv. Michala v Semerove Ostrihomskej kapitule pod podmienkou, že každoročne na Sviatok všech svätých im bude podávať slávnostný obed a pohostenie z príjmov tohto kostola. Taktiež za polovicu marky týchto príjmov sa má kúpiť každoročne vosk pre kostol sv. Vojtecha v Ostrihome.

Súčasnosť

Pýchou obce je pekný a upravený vzhľad, kompletná občianska vybavenosť, nová sieť NN, 13 km kvalitných miestnych komunikácií, sieť MTS s optikou, signál ORANGE, T-MOBIL. Plno organizovaná Základná škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy, počítačovou učebňou Infoveku, škola je zapojená do projektov Zdravá škola, Otvorená škola, Živá príroda s celoštátnymi oceneniami, má vlastné školské zošity cez projekt Colombus, telocvičňu, školskú jedáleň, kompletný športový areál. ZŠ je držiteľkou CENY OBCE SEMEROVO za vzornú reprezentáciu obce a výchovno-vzdelávacie aktivity v rokoch 1990 - 2002. Navštevuje ju 170 žiakov obce Semerovo a Čechy, je spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy. Moderná materská škola má dve triedy, pekný areál a je zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie a úspešne sa zapája do verejného života obce a metodických dní nášho okresu.

Obec v rokoch 1979 - 1987 preslávil detský bábkarský súbor Slniečko štvornásobný účastník Scénickej žatvy v Martine so zápisom do venca víťazov, 7- násobný účastník národných festivalov, niekoľkonásobný účastník medzinárodných prehliadok Bábkarská CHRUDIM, Kaplice, Budapešť. Obec má vlastný funkčný hasičský zbor založený v roku 1906, futbalový klub s pekným a moderným areálom, občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ - prijímateľa 2% dane z príjmu, spolky invalidov, poľovníkov, folklórny súbor Semerovčan, bydliskom výtvarníčky Alžbety Havranovej, z obce pochádza celoštátne známy a niekoľkonásobný celoštátny víťaz súťaže Hera, cukrár Jindřich Novotný, teraz bytom v Námestove. Obec preslávil výrobou včelích úľov Marián Kasák st., známa je stavebná firma Obnova Jaroslava Košána, s predajňou stavebnín, firma METTYS - výrobňa obalov PP-PE, obec má chránenou lokalitu tehliarskej hliny v bývalej už zdevastovanej tehelni, artézske studne s kvalitnou vodou vhodnou na plnenie, vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty občianskej vybavenosti má splynofikované.

Pamiatky: www.semerovo.eu/index.php/zakladne-udaje/vzacne-pamiatky
Slávne osobnosti: www.semerovo.eu/index.php/zakladne-udaje/slavne-osobnostiOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.semerovo.eu/index.php/aktuality-3
www.semerovo.eu/index.php

Hasičský zbor
www.semerovo.eu/index.php/organizacie/hasicsky-zbor

Služby:

autobus doktor knižnica lekáreň pošta požiarna zbrojnica škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Semerovo 1 Semerovo 2 Semerovo 3 Semerovo 4 Semerovo kostol Nanebovzatia Panny Márie 5 Semerovo 6 Semerovo 7 Semerovo 8 Semerovo 9 Semerovo listina 10 Semerovo rímsky kameň 11 Semerovo 12 Semerovo naši hasiči 13

Odkazy/linky

Kultúra
www.semerovo.eu/index.php/kultura

Obecné noviny
www.semerovo.eu/index.php/kultura/obecne-noviny


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí