Dolný Ohaj

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dolný Ohaj


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
Primátor/Starosta: Ivan Solár
Prednosta/Zástupca starostu: - / Dušan Bartoš
Tel.: 035/658 22 02
Mobil: 0903 241 509, 0905 621 675
Fax: 035/658 22 02
E-mail:
Web: www.obecdolnyohaj.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1554

Rozloha obce/mesta v ha: 1703

Prvá písomná zmienka: 1293

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00Prezentácia:

Územie obce bolo osídlené v období neolitu (mladšia doba kamenná), čoho dôkazom je sídlisko želiezovskej kultúry. Obdobie enolitu (neskorá doba kamenná) je zase doložené hrobovým nálezom kanelovanej keramiky, ktorá je dôkazom bádenskej kultúry. Z ďalších nálezov boli zaujímavé tiež hroby potvrdzujúce slovanské sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej i poveľkomoravskej ríše.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1293, kedy väčšina územia majetkovo patrila tunajším zemanom a menšia časť okolitým zemianskym rodinám. V nasledujúcich obdobiach patrila viacerým majiteľom: Mariássyovcom, Festeticsovcom, Szemereovcom a i. Počas stredoveku bolo územie poznamenávané vojenskými vpádmi, ktoré boli najničivejšie v čase tureckých vojen počas 17. stor. Vplyv tureckej nadvlády bol ukončený v r. 1685 cisárskymi jednotkami pod vedením Karola Lotrinského a počas nasledujúceho 18. stor. bola vyľudnená obec osídľovaná obyvateľstvom z blízkeho okolia i z Moravy. V hospodárstve v danom obdovalo trojpoľné hospodárstvo a remeselná výroba. V roku 1601 tvorilo obec 37 domov, v r. 1715 mala 3 zemanov a 6 daňovníkov a v r. 1828 tu bolo spolu s obcou Veľký Ohaj 147 domov a 980 obyvateľov. Dominantou hospodárstva obce bolo poľnohospodárstvo.

Viac histórie: www.obecdolnyohaj.sk/obec-1/historia/Oznam mesta/obce:

Kultúra
- www.obecdolnyohaj.sk/kultura

Akcie v obci
- www.obecdolnyohaj.sk/aktuality/akcie-v-obci/

Rozhlas
- www.obecdolnyohaj.sk/aktuality/rozhlas/

Služby:

autobus doktor knižnica lekáreň pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Dolný Ohaj 1 Dolný Ohaj 2 Dolný Ohaj 3 Dolný Ohaj 4 Dolný Ohaj 5

Odkazy/linky

Občianske združenia
- www.obecdolnyohaj.sk/sluzby/obcianske-zdruzenia

Zdravotníctvo
- www.obecdolnyohaj.sk/sluzby/zdravotnictvo/

Šport
www.obecdolnyohaj.sk/sport


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí