Komjatice

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
erb-obce.png


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Primátor/Starosta: Peter Hlavatý
Prednosta/Zástupca starostu: Jozef Švec / JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Tel.: 035/659 12 13, 035/659 10 70
Mobil: 0905 444 017, 0905 260 696
Fax: 035/659 12 60
E-mail:
info@komjatice.sk
starosta@komjatice.sk
lgalbavy@komjatice.sk
prednosta@komjatice.sk
Web: www.komjatice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4299

Rozloha obce/mesta v ha: 3076

Prvá písomná zmienka: 1256

Úradné hodiny:


Prezentácia:

Obec Komjatice sa nachádza na západnom Slovensku na území Nitrianskeho kraja v severozápadnej časti okresu Nové Zámky. Počtom obyvateľov sa Komjatice radia medzi najväčšie slovenské obce. Ležia v srdci juhozápadného Slovenska na nivách, ktoré vytvorili staré ramená rieky Nitry a na rovinatých sprašových terasách, ich chotár má úrodné nivné, lužné a černozemné pôdy. Komjatice sa nachádzajú 95 km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 20 km južne od krajského mesta Nitra, 18 km severne od okresného mesta Nové Zámky.

Územie obce je súčasťou Podunajskej nížiny, ktorá je zastúpená Podunajskou rovinou a Podunajskou pahorkatinou. Na nižšie položenej Podunajskej rovine leží takmer celý intravilán obce, ktorý na severovýchode a juhovýchode lemuje rieka Malá Nitra (predtým Stará Nitra, Niterka), pôvodné prietokové rameno rieky Nitry. Extravilán obce v tejto časti katastrálneho územia má rovinatý povrch s občasnými miernymi zvlneniami. Rozlohou dva približne rovnako veľké celky oddeľuje v katastrálnom území obce priečny hlinitý svah (s porastom viniča), ktorý smeruje na sever až po mesto Nitra (súbežne s ním sa vinie štátna cesta Nové Zámky – Nitra). Na severe komjatický chotár hraničí s okresom Nitra. Terasovite vyvýšený extravilán na západe, ktorý má taktiež rovinatý povrch a miestami suché úvaliny, patrí aj s neveľkou časťou intravilánu do Podunajskej pahorkatiny.

Vodné toky a plochy

Obcou Komjatice preteká Malá Nitra, pôvodné prietokové rameno rieky Nitry, s miestnym názvom Stará Nitra alebo Niterka. Priteká od severu (od mesta Nitra), obteká takmer celý intravilán obce (zo severovýchodu a juhovýchodu) a odteká na juhu (smerom k mestu Šurany). Na východe obce sa nachádza štrkovisko – vodná plocha s názvom Štrkáreň s rozlohou 45 ha. Ide o perspektívnu turisticko-rekreačnú destináciu vhodnú na kúpanie a vodné športy. V juhovýchodnej časti chotára obce sa nachádza nové menšie štrkovisko, nazývané Nová Štrkáreň. Obe vodné plochy vznikli ako bagroviská ťažbou štrkopieskov, ktorý sa z nich stále ťaží a sú aj rybárskymi revírmi.

História

Poloha Komjatíc v Podunajskej pahorkatine, Dolnonitrianskej nive, na pravom brehu rieky Nitra (Stará Nitra, Malá Nitra), ktorá v súčasnosti preteká obcou, bola určujúcim faktorom intenzity a charakteru osídlenia od najstaršieho obdobia ľudských dejín až po súčasnosť. Mierne pahorkatinná časť chotára obce v jeho západnej polovici s černozemnými pôdami na sprašovom podklade, ako i jeho nížinná časť s nivnými pôdami vo východnej polovici sa stali domovom nespočetného radu generácií našich predkov.Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.komjatice.sk/aktuality

Projekty obce
www.komjatice.sk/obec-komjatice/projekty-v-obci/

Služby:

autobus kanalizácia knižnica polícia pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa vlak

Fotogaléria

Komjatice 1 Komjatice 2 Komjatice 3 Komjatice 4 Komjatice 5 Komjatice 6 Komjatice 7 Komjatice 8 Komjatice 9 Komjatice 10 Komjatice 11 Komjatice 12

Odkazy/linky


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí