Gymnáziá

  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map

Katolícke gymnázium sv. Františka AssiskéhoPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Gwerkovej-Gollnerovej 9, Banská Štiavnica, 96901
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/6921050
Mobil: -
Fax: -
E-mail: kancelaria@katgymbs.sk">kancelaria@katgymbs.sk
Web: http://www.katgymbs.sk">http://www.katgymbs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium Andreja KmeťaPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Banská Štiavnica, Gwerkovej-Gollnerovej 6
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/6920593
Mobil: -
Fax: -
E-mail: schranka@gymbs.sk">schranka@gymbs.sk
Web: http://www.gymbs.sk">http://www.gymbs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Gymnázium Pavla Horova MichalovcePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Masarykova 1, 071 79 Michalovce Slovenská republika
Vedenie školy: Rudolf Gadomský
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: +421 56 6420 642
Mobil: -
Fax: +421 56 6420 642
E-mail: gaga@gphmi.sk
Web: www.gphmi.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium v Michalovciach vzniklo v roku 1922. Je najstarším gymnáziom v SR na východ od Slanských vrchov a v roku 2007 sme si pripomenuli jeho 85. výročie založenia


Odbory školy:

Odbory školy zobraz kliknutím na názvy!
K prezeraniu prezentácií je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader, je voľne k stiahnutiu TU!

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Školský učebný plán

Učebný plán pre modul 1 - všeobecné zameranie

Učebný plán pre modul 2 - informatika

Učebný plán pre modul 3 - telesná výchova

Učebný plán pre modul 4 - cudzie jazyky

Poznámky k modulom

Učebný plán pre 4. ročníkOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5
Vedenie školy: RNDr. Ľubomíra Kováčová
Zastúpenie školy: Mgr. Pavol Hason, Mgr. Róbert Mezei
Tel.: 02 / 62 312 706
Mobil: -
Fax: 02 / 62 312 706
E-mail: skola@gympaba.sk
Web: www.gympaba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Sme gymnázium s osemročným a štvorročným štúdiom. Od školského roku 2008/09 realizujeme nasledovné školské vzdelávacie programy:

* 8-ročné štúdium
1. ekológia a cudzie jazyky (EKCJ)
2. európske štúdiá (EŠ)
* 4-ročné štúdium
1. všeobecno - ekologické zameranie (VE)
2. zameranie na telesnú výchovu (TV)

Viac informácií v časti O škole.

V školskom roku 2010/11 plánujeme otvoriť triedy:

* osemročné štúdium - európske štúdiá
* štvorročné štúdium - všeobecno - ekologické zameranie


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Ul. Ladislava Sáru č.1. Bratislava
Vedenie školy: RNDr. Pavel Sadloň
Zastúpenie školy: RNDr. Gabriela Štroffeková, RNDr. Zuzana Ondrejičková
Tel.: +421 (0) 2 65427586
Mobil: -
Fax: +421 (0) 2 65429448
E-mail: riaditel@gymls.edu.sk
Web: www.gymlsba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V súčasnosti má pedagogický zbor Gymnázia na Ulici L. Sáru 65 členov. Sú to odborníci, ktorých kvalita vzdelania dosahuje najvyšší stupeň v oblasti požadovaných vedných odborov a je umocňovaná kvalitnou pedagogickou prípravou. Práve vďaka ich kvalifikovanému pôsobeniu, osobnej zainteresovanosti a nadšeniu absolventi našej školy dosahujú vysoké percento úspešnosti v prijímacom konaní na vysoké školy. Z maturitných ročníkov sa hlási priemerne 80% študentov na VŠ a ich úspešnosť prijatia je 72%.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Hubeného 23, 834 08 Bratislava
Vedenie školy: Mária Rodziňáková
Zastúpenie školy: Mgr. Jana Grančičová
Tel.: 02 44 88 41 41
Mobil: -
Fax: 02 44 88 11 09
E-mail: ghubeneho@ghubba.edu.sk
Web: www.ghubeneho.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium na Hubeného ul. č 23 bolo zriadené 1.9.1972. Na škole začínalo študovať 270 žiakov.

V roku 1976 bola zriadená prvá trieda so zameraním na telesnú výchovu – basketbal.

V roku 1993 zaradilo MŠ SR naše gymnázium do siete 8-ročných gymnázií.

V tomto školskom roku študuje na našej škole 640 žiakov, ktorí sú zaradení do 21 tried.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Haanova 28, 851 04 Bratislava
Vedenie školy: Mgr. Milan Gibej
Zastúpenie školy: RNDr. Milada Pecnová
Tel.: 02/62312969
Mobil: -
Fax: 02/62414569
E-mail: gymhaanova@gmail.com
Web: www.ghaanova.stranka.info

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
Vedenie školy: RNDr. Eva Petrášová
Zastúpenie školy: Mgr. Jozef Černák, PhDr. Alena Vokounová
Tel.: +421-2-5296 36 24
Mobil: -
Fax: +421-2-5292 36 93
E-mail: riaditelstvo@gamca.sk
Web: www.gamca.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Možnosti štúdia

V súčasnosti sa dá na škole študovať 8 (príma až oktáva) alebo 4 roky. Pri osemročnom štúdiu sa otvára len jedna trieda a vyberajú sa matematické talenty (najlepší z talentovej skúšky). Pri štvorročnom štúdiu sa študent môže rozhodnúť či chce študovat v matematickej alebo v nematematickej triede, záleží len na úspešnosti pri prijímacích skúškach alebo pri talentovej skúške.

Osobnosti


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Vedenie školy: Mgr. Ján Dančík
Zastúpenie školy: Mgr. Alžbeta Hasonová, RNDr. Martin Zaťovič
Tel.: +421-2-644 61 202
Mobil: -
Fax: +421-2-644 61 200
E-mail: gymbil@gymbilba.sk
Web: www.gymbilba.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

V roku 1975 vtedajší Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy rozhodol, že v novom rastúcom sídlisku Dúbravka, sídlisku s veľkým počtom mladých rodín, treba otvoriť najmenej jednu strednú školu, ktorá by saturovala potreby desiatich základných škôl, ktoré už v sídlisku boli alebo sa dokončovali. Voľba padla 16. mája 1975 - rozhodnutím spomínaného národného výboru s účinnosťou od 1.augusta 1975 bolo stanovené, že Gymnázium na Bilíkovej ul. č. 24 začne svoju činnosť od 1. septembra 1975.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Gymnázium Svätej Uršule v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
Vedenie školy: Tomachová Alžbeta
Zastúpenie školy: Salaiová Anna, Kucharová Dana
Tel.: 02/544 302 50
Mobil: -
Fax: 02/544 107 49
E-mail: gymsurba@svsba.sk
Web: www.gsurba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium sv. Uršule je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Sídli v historickej budove v centre Bratislavy na Nedbalovej ul. č.6. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky. V školskom roku 2007/2008 študuje v našej škole 486 žiakov v 16 triedach v dvoch formách gymnaziálneho štúdia, v štvorročnej a osemročnej.

Študijné zamerania tried:

* v štvorročnej forme štúdia máme triedy so zameraním na cudzie jazyky


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí