Gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5
Vedenie školy: RNDr. Ľubomíra Kováčová
Zastúpenie školy: Mgr. Pavol Hason, Mgr. Róbert Mezei
Tel.: 02 / 62 312 706
Mobil: -
Fax: 02 / 62 312 706
E-mail: skola@gympaba.sk
Web: www.gympaba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Sme gymnázium s osemročným a štvorročným štúdiom. Od školského roku 2008/09 realizujeme nasledovné školské vzdelávacie programy:

* 8-ročné štúdium
1. ekológia a cudzie jazyky (EKCJ)
2. európske štúdiá (EŠ)
* 4-ročné štúdium
1. všeobecno - ekologické zameranie (VE)
2. zameranie na telesnú výchovu (TV)

Viac informácií v časti O škole.

V školskom roku 2010/11 plánujeme otvoriť triedy:

* osemročné štúdium - európske štúdiá
* štvorročné štúdium - všeobecno - ekologické zameranie
* päťročné bilingválne štúdium - európske štúdiá


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí