Gymnázium v BratislaveKontaktné údaje

Adresa školy: Hubeného 23, 834 08 Bratislava
Vedenie školy: Mária Rodziňáková
Zastúpenie školy: Mgr. Jana Grančičová
Tel.: 02 44 88 41 41
Mobil: -
Fax: 02 44 88 11 09
E-mail: ghubeneho@ghubba.edu.sk
Web: www.ghubeneho.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium na Hubeného ul. č 23 bolo zriadené 1.9.1972. Na škole začínalo študovať 270 žiakov.

V roku 1976 bola zriadená prvá trieda so zameraním na telesnú výchovu – basketbal.

V roku 1993 zaradilo MŠ SR naše gymnázium do siete 8-ročných gymnázií.

V tomto školskom roku študuje na našej škole 640 žiakov, ktorí sú zaradení do 21 tried.

Zapájame sa do projektov, ktoré otvárajú študentom nové obzory: Digitálni Štúrovci, Socrates – Comenius, Infovek, EÚCYS, Springsday, Konto Orange, medzinárodné anglické projekty Prelet nad Európou a Present, past, future. Realizujeme záujmové krúžky, predmetové olympiády, medzitriedne súťaže v športových zápasoch (futbal, volejbal, basketbal), literárne a výtvarné súťaže. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú rôzne kultúrne podujatia, exkurzie, vzdelávacie aktivity: divadelné predstavenia v popredných slovenských divadlách, divadlo v anglickom jazyku, každoročný festival EKO TOP FILM, výstavy BIB a v Slovenskej národnej galérii, besedy so spisovateľmi, vedecké cukrárne, tematicky zamerané historické exkurzie, poznávacie exkurzie v rámci celého Slovenska (Martin, Trnava, Závažná Poruba, Modra) a v zahraničí (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Fínsko, Rakúsko). Žiaci 4. ročníkov sa každý rok stávajú dobrovoľnými darcami krvi v rámci biológie, zúčastňujeme sa charitatívnych zbierok a spolupracujeme s Červeným krížom. Dva razy do roka organizujeme slávnostné akadémie, ktoré sú prehliadkou talentov školy. Škola má výchovného poradcu a spolupracujeme s psychologicko-pedagogickou poradňou.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí