Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v LM logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Vedenie školy: generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 0960422735
Mobil: -
Fax: 044/5522237
E-mail: verejnost@aos.sk
Web: www.aos.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vojenské vzdelávanie v regióne Liptovského Mikuláša má viac než šesťdesiatročnú tradíciu.

Výchovu a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť vlasti v ozbrojených silách, realizovali nasledovné inštitúcie:

v rámci bývalého Československa

* Vyššie vojenské učilište (1945 – 1950)
* Vojenská stredná škola (1950 – 1973)
* Vojenská vysoká technická škola (1973 – 1993)

po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993

* Vojenská akadémia (1993 – 2004)
* Národná akadémia obrany (2004 – 2008)
* Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika r. 2004

Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z. z. zo dňa 30. júna 2004, bola zriadená Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako štátna vysoká škola, a Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika, ako vzdelávacie a výcvikové centrum pre ďalšie vzdelávanie a odborný výcvik.

V procese transformácie rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku bola vykonaná integrácia poslania inštitúcií v Liptovskom Mikuláši.

Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 zo dňa 1. apríla 2008 bola Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika zrušená k 31. augustu 2008. Nástupníckou organizáciou je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je vojenskou vysokou školou univerzitného typu, s bezfakultnou štruktúrou. Sídlom akadémie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.

Štatutárnym orgánom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) je rektor, ktorý akadémiu riadi, a koná v jej mene.

Rektora menuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra obrany Slovenskej republiky, po vyjadrení Akademického senátu AOS.

Rektor zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany Slovenskej republiky a Akademickému senátu AOS.

... Pripravujeme intelektuálnych vodcov ozbrojených síl
a odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany...

Poslanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Našim hlavným poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a posilňovať ich motiváciu pre službu vlasti.

Vízia

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako štátna vojenská vysoká škola univerzitného typu s medzinárodnou akceptáciou, spĺňa a prevyšuje akademické kvality štátnych a verejných vysokých škôl v Slovenskej republike a v stredoeurópskom vzdelávacom priestore.

Osobným príkladom a kvalitnou prácou so študentmi chceme pripraviť absolventov akadémie ozbrojených síl pre čestné plnenie motta Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika:

* SAPIENTIA
... Múdrosť

Múdrosť je kombináciou inteligencie, skúsenosti a ľudských kvalít, ktorá spočíva v schopnosti učiť sa po celý život a v použití svojich vedomostí pre správny účel

* BONUM
... Dobro

Dobro je základnou morálnou hodnotou ako protiklad zla, konanie vysoko mravné a hodné nasledovania

* PATRIA
... Vlasť

Krajina v ktorej sme sa narodili, ku ktorej máme silný citový vzťah.
Vlasť je kúskom zeme, aj s jej obyvateľmi, v prospech ktorej sme ochotní pracovať, niečoho dôležitého pre nás sa vzdať a v prípade potreby za ňu aj bojovať


Odbory školy:

Katedra strojárstva
Katedra elektroniky
Katedra manažmentu
Katedra spoločenských vied a jazykov
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra bezpečnosti a obranyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí