Špeciálne školy

 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
 • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota ŠamorínPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: -
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: -
Mobil: -
Fax: -
E-mail: -
Web: -

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Hotelová akadémia v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Katarína Biela
Zastúpenie školy: Mgr. Katarína Kučerová - zástupkyňa pre praktické vyučovanie, RNDr. Felicita Jankovičová - zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, Ing. Oľga Žikavská - zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
Tel.: 02/ 44254300 - riaditeľka, 02/ 44251171, 02/ 44251805 - spojovateľka
Mobil: -
Fax: -
E-mail: zha@zha.sk
Web: www.zha.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Hotelová akadémia so sídlom na Mikovíniho ulici 1 v Bratislave, vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň; združenej hotelovej akadémie, hotelovej školy a SOU spoločného stravovania, korene ktorého siahajú až do roku 1954. Jej vek prezrádza, že už prešla detskými chorobami a dnes ponúka skúsenosti a kvalitu.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Evanjelické lýceum v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Vranovská 2, 85102 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Edita Prostredniková
Zastúpenie školy: Mgr. Viera Pohoriljaková, RNDr. Jana Griačová, Mgr. Viera Gregorová
Tel.: +421/2/6383 8488
Mobil: -
Fax: +421/2/6382 3188
E-mail: evlyceum@evlyceum.sk
Web: www.evlyceum.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

* 5-ročné bilingválne štúdium
* 8-ročné štúdium - kvinta, sexta, septima, oktávaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Spojená škola sv. Františka z Assisi v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Karloveská 32, Bratislava IV
Vedenie školy: Mgr. Ján Horecký
Zastúpenie školy: Mgr. Soňa Ďurinová - II. stupeň, Mgr. Lenka Šníderová - I. stupeň
Tel.: 02/65 42 40 43, 02/65 42 36 86
Mobil: -
Fax: 02/65 42 40 43
E-mail: riaditel@czskarloba.edu.sk
Web: www.czskarloba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme, byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery.

Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.
Cieľ školy:


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Spojená škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Račianska 78, 836 02 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Silvia Loffayová
Zastúpenie školy: Judita Dömötörová, Angela Širková
Tel.: 02/ 40558927 - riaditeľka; 02/4055 8931, 02/4055 4254 - sekretariát
Mobil: -
Fax: 02/4055 8033
E-mail: zssch@chemiraba.sk
Web: www.chemiraba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1951. Jej vznik si vyžiadala zvýšená potreba odborníkov stredného stupňa pre rozvíjajúci sa chemický priemysel Slovenska. Prvého septembra 1951 začínala s dvoma triedami prvého ročníka ako podniková škola pri Závode Juraja Dimitrova v Bratislave.

V roku 2008 sa ZSŠCH spojila s SOU chemickým, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave za vzniku Spojenej školy, Račianska 78 v Bratislave.

Miesto vyučovania a vedenia školy: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava


Odbory školy:

SOŠ, Račianska 78

* 2840 6 Biotechnológia a farmakológia
* 2848 6 Chemická informatika
* 3918 6 Technické lýceum
* 3917 6 Technické a informatické služby
* 2841 6 Technológia ochrany a tvorby životného prostredia
* 2849 6 Kontrolné analytické metódy
* 2885 6 Chemická výroba

SOŠ, Vlčie hrdlo 50

* 2860 4 Chemik operátor
* 6405 4 Pracovník marketinguOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná hotelová akadémia HaGMa v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Kravjarová Danka
Zastúpenie školy: Ing. Kaiserová Eva
Tel.: 02/45 25 99 29, 02/45 52 58 20
Mobil: -
Fax: 02/45 64 02 56
E-mail: skola1@shahagma.sk
Web: www.shahagma.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromná hotelová akadémia HaGMa bola zaradená Ministerstvom školstva do siete škôl 14.júla 1995 ako stredná škola s 5-ročným študijným odborom hotelová akadémia. Prvýkrát sa brány školy otvorili 1.9.1995.
Od roku 1997 Súkromná hotelová akadémia HaGMa poskytuje aj dva druhy kvalifikačného pomaturitného štúdia v odbore cestovný ruch a hotelová akadémia.
V roku 2000 sme dostali povolenie na otvorenie dvojročného pomaturitného štúdia efektívny manažment a v roku 2007 pomaturitné štúdium medzinárodné podnikanie.


Odbory školy:

Denné študijné odbory:
Hotelová akadémia - päťročné denné štúdium
Služby v cestovnom ruchu - štvorročné denné štúdium

Diaľkové študijné odbory:
Hotelová akadémia - trojročné pomaturitné štúdium
Cestovný ruch - dvojročné pomaturitné štúdium
Efektívny manažment
Medzinárodné podnikanie
Nadstavbové štúdium - spoločné stravovanieOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná zdravotnícka škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 2
Vedenie školy: PhDr. Oľga Bachratá
Zastúpenie školy: Mgr. Viera Ondrúšková, Mgr. Elena Skalná
Tel.: ústredňa 02/ 55 42 20 28
Mobil: -
Fax: 02/ 55 64 28 25
E-mail: skola@szsbaza.sk
Web: www.szsbaza.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického.


Odbory školy:

5304 6 - asistent výživy
5311 6 - farmaceutický laborant
5370 6 - masér
5312 6 - očný optik
5314 6 - ortopedický technik
5308 6 - zdravotnícky laborant
5358 6 - zubný asistent
5310 6 - zubný technik
5317 7 - diplomovaný fyzioterapeut
5333 7 - diplomovaný rádiologický asistent
5328 7 - diplomovaná dentálna hygieničkaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Súkromná stredná umelecká škola v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Škultétyho 1, 949 01 Nitra
Vedenie školy: Ing. Dana Dovalová
Zastúpenie školy: PaedDr. Stanislav Krošlák
Tel.: +421 (37)642 29 03
Mobil: +421(902) 09 90 02, +421(910) 12 40 03
Fax: -
E-mail: info@ssusnitra.sk
Web: www.susnitra.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromná stredná umelecká škola v Nitre poskytuje štvorročné denné štúdium v umeleckých odboroch ukončené maturitnou skúškou a pomaturitné štúdium ukončené absolventskou skúškou a priznaním titulu DiS.

Základné princípy, ktoré uznávame na našej škole:

- tvorivé a priateľské prostredie
- každý žiak je považovaný za plnohodnotnú a samostatnú osobnosť, ktorá má právo na vlastný názor
- ctíme a vážime si seba i druhých
- k práci pristupujeme zodpovedne a poctivo


Odbory školy:

- fotografický dizajn
- úžitková maľba
- propagačné výtvarníctvo
- propagačná grafika
- tvorba hračiek a dekoratívnych predmetovOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
150993.jpg

Stredná zdravotnícka škola v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Vedenie školy: PhDr. Regina Sládečková, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. Magdaléna Roháčová
Tel.: 037/79 30 002
Mobil: 0903 520 891
Fax: 037/79 30 007
E-mail: riaditelka@szsnitra.sk
Web: www.szsnitra.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Absolventi Strednej zdravotníckej školy v Nitre sú dlhodobo žiadaní na trhu práce a majú spomedzi zdravotníckych škôl v Nitrianskom kraji najmenšiu mieru nezamestnanosti.

(údaj zo septembra 2018 www. cvtisr.sk)


Odbory školy:
 • študijný odbor 5361 M, N praktická sestra

- 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy

- 2-ročné externé večerné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

- 2-ročné denné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

 • študijný odbor 5311 M farmaceutický laborant 

- 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy

 • študijný odbor 5333 Q diplomovaný rádiologický asistent  a 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra (podporené prospechovým štipendiom)

- 3-ročné denné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou 

 • učebný odbor 5371 H sanitár

- 1-ročné externé večerné štúdium určené pre absolventov strednej školy.

 

Akreditované vzdelávacie programy:

Kurz prvej pomoci: 8 hodinový kurz pre verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, zvýhodnený pre žiakov SZŠ Nitra

Neodkladná podpora životných funkcií: 8 hodinové, sústavné vzdelávanie, 8 kreditové určené pre zdravotníckych pracovníkov

Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom programe: 25 hodinový program aktualizačného vzdelávania, 7 kreditový, určený pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Kurz opatrovania: 230 hodinový kurz určený pre záujemcov o výkon práce opatrovateľa/ky dospelých

Kurz opatrovania detí: 220 hodinový kurz určený pre záujemcov o výkon práce opatrovateľa/ky detí

Starostlivosť o seniorov: 1- ročný, špecializačný študijný program určený pre praktické sestry.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Hotelová akadémia v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Jaroslav Maček
Zastúpenie školy: Mgr. Katarína Bilicová
Tel.: 037-6925011
Mobil: -
Fax: 037-7336224
E-mail: ha@spsnr.edu.sk, skola@spsnr.edu.sk
Web: www.hanr.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

Pre kvalifikované vykonávanie povolania a dobré uplatnenie sa žiaci zúčastňujú odbornej praxe. Počas školského roka žiaci pravidelne praxujú na škole:

* v školskej jedálni (obsluha, prevádzka jedálne
alebo v oblasti technológie prípravy pokrmov - varenie),
* na školskej recepcií,
* na sekretariáte,
* v školskej hale (prípravné práce na spoločenské podujatia).

Ďalšia povinná prax v rozsahu 2-3 týždňov je vykonávaná na Slovensku vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach alebo v zahraničí.

V zahraničí je miestom praxe žiakov:

* Švajčiarsko, v spolupráci so Slovensko-švajčiarskym
inštitútom pre ďalšie vzdelanie v cestovnom ruchu,
* Cyprus,
* Maďarsko,
* Chorvátsko,
* Taliansko,
* Francúzsko,
* Nemecko,
* Rakúsko,
* Česká republika.

V rámci odbornej praxe študenti spolu s učiteľmi odborných predmetov zabezpečujú na pôde školy alebo aj mimo nej tieto gastronomické podujatia:

* recepcie,
* stretávky,
* plesy,
* stužkové slávnosti,
* promócie,
* svadby,
* karnevaly,
* konferencie.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí