Stredná zdravotnícka škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 2
Vedenie školy: PhDr. Oľga Bachratá
Zastúpenie školy: Mgr. Viera Ondrúšková, Mgr. Elena Skalná
Tel.: ústredňa 02/ 55 42 20 28
Mobil: -
Fax: 02/ 55 64 28 25
E-mail: skola@szsbaza.sk
Web: www.szsbaza.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického.

V škole vyučuje 32 interných a 85 externých učiteľov. Problémy žiakom, rodičom, či učiteľom pomáha riešiť výchovný poradca a školský psychológ. Protidrogovú prevenciu zabezpečuje jej koordinátor. V škole pracuje žiacka školská rada, funguje školské rádio Plazma, žiaci vydávajú školský časopis Hormón, venujú sa SOČ-ke, zapájajú sa do súťaží Expert, Matematický klokan, v minulosti MAKS. Študijnú a inú literatúru si možno požičať v školskej knižnici.


Odbory školy:

5304 6 - asistent výživy
5311 6 - farmaceutický laborant
5370 6 - masér
5312 6 - očný optik
5314 6 - ortopedický technik
5308 6 - zdravotnícky laborant
5358 6 - zubný asistent
5310 6 - zubný technik
5317 7 - diplomovaný fyzioterapeut
5333 7 - diplomovaný rádiologický asistent
5328 7 - diplomovaná dentálna hygieničkaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí