Hotelová akadémia v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Vedenie školy: Ing. Katarína Biela
Zastúpenie školy: Mgr. Katarína Kučerová - zástupkyňa pre praktické vyučovanie, RNDr. Felicita Jankovičová - zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, Ing. Oľga Žikavská - zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
Tel.: 02/ 44254300 - riaditeľka, 02/ 44251171, 02/ 44251805 - spojovateľka
Mobil: -
Fax: -
E-mail: zha@zha.sk
Web: www.zha.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Hotelová akadémia so sídlom na Mikovíniho ulici 1 v Bratislave, vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň; združenej hotelovej akadémie, hotelovej školy a SOU spoločného stravovania, korene ktorého siahajú až do roku 1954. Jej vek prezrádza, že už prešla detskými chorobami a dnes ponúka skúsenosti a kvalitu. Ako jediná štátna hotelová akadémia v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal v kurzoch, ktoré sú organizované priamo na pôde školy. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí