Spojená škola sv. Františka z Assisi v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Karloveská 32, Bratislava IV
Vedenie školy: Mgr. Ján Horecký
Zastúpenie školy: Mgr. Soňa Ďurinová - II. stupeň, Mgr. Lenka Šníderová - I. stupeň
Tel.: 02/65 42 40 43, 02/65 42 36 86
Mobil: -
Fax: 02/65 42 40 43
E-mail: riaditel@czskarloba.edu.sk
Web: www.czskarloba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme, byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery.

Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.
Cieľ školy:

o poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium disponovaným žiakom

o postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na škole úspech

o motivovať žiakov pri štúdiu

o pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu...
Zameranie školy:

• výučba anglického jazyka od 1. ročníka

• získavanie počítačovej gramotnosti od 1. ročníka v rámci informatickej výchovy

• široká ponuka krúžkov: lezecký, výtvarný, literárno – dramatický, školský časopis, ekokrúžok, pohybové hry, športový krúžok, jazdecký krúžok – starostlivosť o koňa, jazykový-konverzačný krúžok, Lego krúžok s programovaním, biliardový krúžok (vedený majstrom Slovenska), FeRko – dievčenské stretká,...

• škola organizuje aj letné prípadne zimné tábory, rôznorodé akcie s možnou účasťou rodičov, príbuzných a priateľov žiakov našej školy


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí