Stredná zdravotnícka škola v Nitre

150993.jpg


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Vedenie školy: PhDr. Regina Sládečková, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. Magdaléna Roháčová
Tel.: 037/79 30 002
Mobil: 0903 520 891
Fax: 037/79 30 007
E-mail: riaditelka@szsnitra.sk
Web: www.szsnitra.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Absolventi Strednej zdravotníckej školy v Nitre sú dlhodobo žiadaní na trhu práce a majú spomedzi zdravotníckych škôl v Nitrianskom kraji najmenšiu mieru nezamestnanosti.

(údaj zo septembra 2018 www. cvtisr.sk)

Už 73 rokov škola pripravuje nielen mladých, ale aj dospelých ľudí na zdravotnícke povolania. Transformácia vzdelávania a požiadavky trhu práce si vyžiadali opätovne zmeny v zdravotníckom vzdelávaní. Od septembra 2019 študijný odbor zdravotnícky asistent nahradí nový študijný odbor praktická sestra. Praktická sestra je členom ošetrovateľského tímu, uplatní sa všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Žiaci dosahujú v celonárodných testoch výborné výsledky, zúčastňujú sa vedomostných a športových súťaží.

V rebríčku škôl INEKO, ktoré informujú o výsledkoch žiakov, je škola 1. najlepšia stredná škola v Nitrianskom kraji. Oproti minulým rokom sme zaznamenali postup v kategórii Najlepšie stredné školy na Slovensku z 8. na 3. miesto spomedzi SOŠ.

Kritériami hodnotenia boli:

 • uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadne výsledky žiakov (odmeňované ministerstvom školstva),
 • pridaná hodnota (PH) v slovenskom jazyku,
 • výsledky štátnej školskej inšpekcie na školách,
 • počty pedagógov, kvalifikácia, počty žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, využívanie informačných technológií,
 • podiel absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,
 • finančné zdroje škôl v prepočte na jedného žiaka, vlastné zdroje školy,
 • výsledky maturity zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov,
 • zapojenie škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Školský rok: 2016/2017 - 8. miesto spomedzi 361 hodnotených SOŠ

Školský rok: 2017/2018/ I. polrok – 6. miesto spomedzi 356 hodnotených SOŠ

Školský rok: 2017/2018/ II. polrok – 3. miesto spomedzi 354 hodnotených SOŠ

 

V NITRIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Školský rok: 2016/2017 - 2. miesto

Školský rok: 2017/2018/ I. polrok - 2. miesto

Školský rok: 2017/2018/ II. polrok – 1. miesto


Odbory školy:
 • študijný odbor 5361 M, N praktická sestra

- 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy

- 2-ročné externé večerné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

- 2-ročné denné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

 • študijný odbor 5311 M farmaceutický laborant 

- 4-ročné denné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy

 • študijný odbor 5333 Q diplomovaný rádiologický asistent  a 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra (podporené prospechovým štipendiom)

- 3-ročné denné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou 

 • učebný odbor 5371 H sanitár

- 1-ročné externé večerné štúdium určené pre absolventov strednej školy.

 

Akreditované vzdelávacie programy:

Kurz prvej pomoci: 8 hodinový kurz pre verejnosť, žiadateľov o vodičské oprávnenie, zvýhodnený pre žiakov SZŠ Nitra

Neodkladná podpora životných funkcií: 8 hodinové, sústavné vzdelávanie, 8 kreditové určené pre zdravotníckych pracovníkov

Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom programe: 25 hodinový program aktualizačného vzdelávania, 7 kreditový, určený pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Kurz opatrovania: 230 hodinový kurz určený pre záujemcov o výkon práce opatrovateľa/ky dospelých

Kurz opatrovania detí: 220 hodinový kurz určený pre záujemcov o výkon práce opatrovateľa/ky detí

Starostlivosť o seniorov: 1- ročný, špecializačný študijný program určený pre praktické sestry.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí