Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 2410/1, Bratislava - Petržalka-Petržalka
Vedenie školy: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Zastúpenie školy: prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
Tel.: 02/6729 1111 (ústredňa 1), 02/6729 5111 (ústredňa 2)
Mobil: -
Fax: -
E-mail: komunikacia@euba.sk
Web: www.euba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Univerzita má vo vienku od svojho vzniku byť centrom ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku. Vzdelania, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané a ktoré má na univerzite dlhoročnú 70-ročnú tradíciu.

Na EU v Bratislave sa v akademickom roku 2009/2010 uskutočňuje výučba v 18 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 22 študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske) a v 19 študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave.

Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 70-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí