Stredná priemyselná škola stavebná v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Lomonosovova 7, Trnava
Vedenie školy: Ing. Ján Godály
Zastúpenie školy: Drahomíra Janošovská, Ing. Marcel Chrvala
Tel.: spojovateľ: 033 55 21 107
Mobil: -
Fax: 033 55 21 103
E-mail: webmaster@spslomontt.sk
Web: www.spsstt.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vyučovací proces sa realizuje v 16 klasických učebniach. Odborné predmety najmä praktického zamerania sa vyučujú v špecializovaných /odborných/ učebniach. Dve rysovne slúžia na výuku konštrukčných predmetov - jedna s klasickými rysovacími doskami, druhá rysovňa je vybavená 16 pracoviskami s počítačmi. K dispozícii sú štyri učebne výpočtovej techniky zapojené do lokálnej školskej siete; dve učebne sú určené pre výučbu špecializovaného stavebného CAD systému, ekonomických programov a výpočtovej techniky; tretia pre výučbu geodetických výpočtových systémov a posledná pre výučbu základov práce na PC. Od roku 2002 je škola zapojená do projektu Infovek, čo umožnilo pripojiť školu na internet. Od roku 2009 má škola aj Wifi sieť, ktorú môžu využívať všetci žiaci školy na pripojenie vlastných notebookov do internetu. Vo februári 2010 sa škola zapojila do projektu "SANET do škôl", prostredníctvom ktorého bola škola pripojená na akademickú optickú dátovú sieť SANET. Ďalej škola disponuje učebňami pre odborné predmety geodetického zamerania, techniky administratívy, moderným jazykovým laboratóriom na výuku anglického, nemeckého jazyka a fyziky. Pre podporu vyučovacieho procesu sme zriadili aj dve učebne s datavideo technikou na prezentáciu učiva s multimedialnym obsahom. Na rozšírenie štúdia je k dispozícii technicko-informačné centrum a školská knižnica. K dispozícii je športový areál školy, ktorý tvoria: telocvičňa, tenisový antukový kurt, tenisová stena, ľahkoatletický areál, vonkajšie ihriská na futbal, basketbal, hádzanú a tiež posilňovňa. Dôležitou súčasťou školy je školské odpočinkov átrium využívané počas prestávok. Zároveň slúži aj ako zaujímavý priestorom na rôzne spoločenské podujatia.

Technické vybavenie odborných učební vzhľadom na súčasné ekonomické problémy v školstve je na kvalitnej úrovni, na čom má nemalú zásluhu aj financovanie zo zdrojov mimo rozpočtu školy. Ide najmä o kvalitné softwarové vybavenie pre odborné predmety. Postupne sa dopĺňa a vymieňa aj počítačové vybavenie (pre vyučovací proces je k dispozícii viac ako 60 počítačov), aby zodpovedalo súčasným trendom a nárokom. To isté platí aj o dopĺňaní učební kvalitnými písacími strojmi a geodetickými prístrojmi.

Pod správou školy je i domov mládeže. V súčasnosti zabezpečuje ubytovanie pre žiakov všetkých trnavských stredných škôl. Ďalšou dôležitou súčasťou školy je školská jedáleň, kde poskytujeme ubytovaným celodennú stravu a ostatným žiakom a pracovníkom školy podľa záujmu obedy. V škole je zriadený školský bufet.


Odbory školy:
STAVITEĽSTVO študijný odbor: 3650 6 ŠkVP Staviteľstvo TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY študijný odbor: 3917 60 6 ŠkVP Manažment v stavebníctve a reality GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER študijný odbor: 3692 6 ŠkVP Geodézia, kartografia a kataster

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí