Gymnázium Vojtecha Mihálika v SerediPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kostolná 119/8, Sereď
Vedenie školy: Tkáčová Viera, RNDr.
Zastúpenie školy: Tomčányi Martin, Mgr.
Tel.: 031/7893752
Mobil: -
Fax: -
E-mail: gymsered@stonline.sk
Web: www.gymsered.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou.
V školskom roku 2008/2009 sme v rámci reformy školstva začali plniť školský vzdelávací program, v ktorom sme podporili vyšším počtom vyučovacích hodín najmä cudzie jazyky. študentom, ktorí začali študovať na našej škole po uvedenom školskom roku, umožní rozširovanie a prehlbovanie učiva výber zo 4 modulov:

* modul so spoločenskovedným zameraním
* modul s ekonomickým zameraním
* modul s technickým zameraním
* modul s prírodovedným zameraním

Obsahová náplň jednotlivých predmetov v moduloch bude zameraná na prípravu na vysokoškolské štúdium. Pri profesionálnej orientácii, prípadne pri výbere modulu, má každý žiak 2. ročníka možnosť využiť poradenské služby a pomoc psychologičky. V záujme dosahovania vyváženého rozvoja osobnosti žiakov sa zapájame do viacerých projektov (napr. Comenius, Infovek, Otvorená škola) a pravidelne organizujeme napr. školský program Vianočné zvonenie, Deň otvorených dverí, Gymnaziálny ples, lyžiarske kurzy, venčekové slávnosti, imatrikulácie nových študentov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí