Gymnázium Angely Merici v TrnaveKontaktné údaje

Adresa školy: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Vedenie školy: Mgr. Ing.Danka Korekáčová sr. Jana
Zastúpenie školy: Mgr. František Kosmál, Mgr. Jana Kuracinová
Tel.: 033/5511 014
Mobil: -
Fax: 033/5514 605
E-mail: sekretariat@gamtt.sk
Web: www.gamtt.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium Angely Merici v Trnave je cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Rímska únia Rádu sv. Uršule.

Na škole študenti študujú v dvoch študijných odboroch:

1. štvorročné štúdium

2. osemročné štúdium - so zameraním na cudzie jazyky

V obidvoch odboroch vyučujeme podľa alternatívnych učebných plánov.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí