Gymnázium Federica Garcíu Lorcu v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Hronská 3, 821 07 Bratislav
Vedenie školy: RNDr. Marcela Dlugošová
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/4525 7931
Mobil: -
Fax: 02/4525 7931
E-mail: gymhron@gymhron.edu.sk
Web: www.gymhron.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Je všeobecno-vzdelávacia vnútorne diferencovaná štátna škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach.

Gymnázium F.G. Lorcu je škola so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou. Gymnázium má päťročné, osemročné a štvorročné štúdium. V školskom roku 2011/2012 sa otvoria 2 triedy prvého ročníka bilingválneho päťročného štúdia s počtom žiakov 56 (z toho jedna trieda na medzivládnu dohodu) a 2 triedy prvého ročníka štvorročného štúdia s počtom žiakov 56.

V tomto školskom roku má škola 503 žiakov v 4 triedach päťročného bilingválneho štúdia, 4 triedach osemročného bilingválneho štúdia, 6 triedach osemročného štúdia a 5 triedach štvorročného štúdia.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí