Stredná priemyselná škola dopravná v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kvačalova 20, 82108 Bratislava 2
Vedenie školy: RNDr. Eva Kozová
Zastúpenie školy: Ing. Eva Sedláčková, Ing. Lýdia Haliaková
Tel.: 02/55 56 56 76 - sekretariát, 02/55 96 96 86 - vrátnica, 02/55 96 86 92 - zástupca riaditeľa
Mobil: -
Fax: 02/55 96 97 22
E-mail: spsdkvac@ba.telecom.sk
Web: www.spsdkvacba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu v odboroch:

* 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
* 3765 6 technika a prevádzka dopravy

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a C za zvýhodnené ceny.

Oba študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NRSR č. 168/96 Z.z. o cestnej doprave, podľa §3, odst. 3 pre odbornú spôsobilosť pre podnikanie v cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk


Odbory školy:

# 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
# 3765 6 technika a prevádzka dopravyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí