Stredná odborná škola v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Levická 40, Nitra
Vedenie školy: Mgr. Alena Panisová
Zastúpenie školy: Ing. Daniela Dobrovodská, PaedDr. Irena Šuchterová, PaedDr. Silvia Urbániková
Tel.: sekretariát: 0376550111, riaditeľka: 0376410113, zborovňa: 0376410114
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sosnrlev@mail.t-com.sk
Web: www.sosnrlev.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Hlavné úlohy SOŠ vychádzajú zo základného cieľa školskej vzdelávacej sústavy v SR, ktorým je príprava mládeže pre život v demokratickej spoločnosti a jej uplatnenie sa vo svete práce. Základným poslaním školy je uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v duchu vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanizmu a demokracie. SOŠ zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov na povolania v oblasti spoločného stravovania, to znamená, že poskytuje:

teoretické vyučovanie
praktické vyučovanie
výchovu mimo vyučovania

Ide o prípravu mládeže na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania a to v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl zahrňujúcom učebné a študijné odbory zaradené v sieti stredných škôl. Škola zabezpečuje aj nadstavbové štúdium v študijnom odbore, nadväzujúcom na učebné odbory kuchár, čašník a cukrár.


Odbory školy:

Kuchár
Čašník
ServírkaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí