Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nám. Legionárov 3 080 01, Prešov
Vedenie školy: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 051/7563 110
Mobil: -
Fax: 051/7563 147
E-mail: matlren@unipo.sk
Web: www.unipo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Prešov je spolu s Bratislavou, Trnavou a Košicami súčasťou štvorice najstarších centier vysokoškolského vzdelávania na území Slovenska.
Prvou vysokoškolskou inštitúciou v meste bolo Evanjelické kolégium, ktoré začalo svoju činnosť v r. 1667.
Najstaršou súčasťou Prešovskej univerzity je Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá bola založená v r. 1880 ako Gréckokatolícka bohoslovecká akadémia.

Pedagogická fakulta vznikla v r. 1949.

V r. 1950 bola založená Pravoslávna bohoslovecká fakulta.

V r. 1953 bola v Prešove zriadená Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.

Na jej báze v r. 1959 vznikla Filozofická fakulta, ktorá sa stala jednou z dvoch zakladajúcich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Košiciach.

V r. 1964 bola do zväzku tejto univerzity začlenená Pedagogická fakulta a v r. 1990 obidve spomínané teologické fakulty.

V r. 1997 vznikla na báze prešovských fakúlt Univerzity P. J. Šafárika samostatná Prešovská univerzita. Mala päť zakladajúcich fakúlt - filozofickú, pedagogickú, humanitných a prírodných vied, gréckokatolícku bohosloveckú, a pravoslávnu bohosloveckú fakultu. V r. 2002 k nim pribudla Fakulta zdravotníctva a v r. 2004 Fakulta manažmentu a Fakulta športu.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí