Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, KošicePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: 04022 Košice, Exnárova 8
Vedenie školy: Mgr. Róbert Galovics - riaditeľ
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055 6717843
Mobil: -
Fax: 055 6717843
E-mail: robert.galovics@konja.eu
Web: www.konja.eu

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr teda v r.1992 bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudové hudobné nástroje.

Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobnoumelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za necelé dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov Hudba, Spev, Hudobnodramatické umenie (HDU) a Tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú.

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo.

Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou 2., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.
Od 1.9.2015 škola nesie čestný názov po svojom dlhoročnom pedagógovi, známom slovenskom hercovi Jozefovi Adamovičovi


Odbory školy:

Študijný odbor 8229 7 Hudba
822 97 02 Dirigovanie
8229 7 01 Skladba
8229 7 03 Hra na klavíri
8229 7 05 Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 7 06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale
8229 7 07 Hra na akordeóne

Študijný odbor: 8228 7 Spev
Študijný odbor: 8226 7 Hudobno dramatické umenie
Študijný odbor: 8227 7 TanecOznam školy:

Prijímacie skúšky 1. kolo 23. a 24. marca 2020Fotogaléria miest Fotogaléria obcí