Umelecké školy

  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map
  • Duplicate map detected! GMap does not support multiplexing maps onto one MapID! GMap MapID: map

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLAPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Nám.sv.Trojice č.4, 96901 Banská Štiavnica
Vedenie školy: -
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/6921086, 045/6921089
Mobil: -
Fax: -
E-mail: zus@banskastiavnica.sk">zus@banskastiavnica.sk
Web: http://zusbanskastiavnica.edupage.org/">http://zusbanskastiavnica.edupage.org/

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, KošicePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: 04022 Košice, Exnárova 8
Vedenie školy: Mgr. Róbert Galovics - riaditeľ
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 055 6717843
Mobil: -
Fax: 055 6717843
E-mail: robert.galovics@konja.eu
Web: www.konja.eu

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr teda v r.1992 bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudové hudobné nástroje.


Odbory školy:

Študijný odbor 8229 7 Hudba
822 97 02 Dirigovanie
8229 7 01 Skladba
8229 7 03 Hra na klavíri
8229 7 05 Hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 7 06 Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale
8229 7 07 Hra na akordeóne

Študijný odbor: 8228 7 Spev
Študijný odbor: 8226 7 Hudobno dramatické umenie
Študijný odbor: 8227 7 TanecOznam školy:

Prijímacie skúšky 1. kolo 23. a 24. marca 2020Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Konzervatórium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Tolstého 11. 81106 Bratislava
Vedenie školy: Peter Čerman
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/544 34505, 02/544 35341,
Mobil: -
Fax: 02/544 30304
E-mail: consbrat@netax.sk
Web: www.konzervatorium.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

8228 6,7 SPEV
8226 6,7 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE
8229 6,7 HUDBA

8229 6,7 /01 študijné zameranie - skladba

8229 6,7 /02 študijné zameranie - dirigovanie

8229 6,7 /03 študijné zameranie – hra na klavíri

8229 6,7 /04 študijné zameranie – hra na organe

8229 6,7 /05 študijné zameranie – hra na dychových nástrojoch:

priečnej flaute, sopránovej a altovej zobcovej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a hra na bicích nástrojoch

8229 6,7 /06 študijné zameranie – hra na strunových nástrojoch:

husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 6,7 /07 študijné zameranie – hra na akordeóne

8229 6,7 /08 študijné zameranie – cirkevná hudbaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Cirkevné konzervatórium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Beňadická 16, Bratislava 5
Vedenie školy: Mgr. Eva Malaticová, PhD.
Zastúpenie školy: Mgr. art. Nada Varínska
Tel.: +421 2 638 30 895
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sekretariat@ckba.edu.sk
Web: www.ckba.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Cirkevné konzervatórium v Bratislave vzniklo v roku 1992 a bolo zaradené do siete stredných odborných škôl Ministerstva školstva SR. Škola vytvára alternatívu voči existujúcim štátnym konzervatóriám. Zriaďovateľom školy je Arcibiskupský úrad v Trnave.


Odbory školy:

Šesťročné súvislé denné štúdium; mimoriadne štúdium

* 8226 7 — Hudobno-dramatické umenie
* 8228 7 — Spev
* 8229 7 01 — Hudba - skladba
* 8229 7 03 — Hudba - hra na klavíri
* 8229 7 04 — Hudba - hra na organe
* 8229 7 05 — Hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch
* 8229 7 06 — Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
* 8229 7 07 — Hudba - hra na akordeóne
* 8229 7 08 — Hudba - cirkevná hudba

Špecializácie (pre absolventov konzervatórií, žiakov 5. a 6. ročníka, resp. 3. - 6. ročníka (populárna hudba))

* Elektroakustická a scénická hudba
* Hudobná réžia
* Ľudová hudba
* Muzikál
* Operetný spev
* Populárna hudba
* Učiteľ hudobnej teórie
* Základy kompozície
* Zborový dirigent
* Spev - stará hudba
* Spev - komorná hudba
* Hudba - stará hudba
* Hudba - komorná hudbaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Konzervatórium v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Krčméryho 2, 949 01 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Helena Madariová
Zastúpenie školy: Bc. Lenka Kratochvílová, Bc. Alena Sláviková
Tel.: 037/652 35 18
Mobil: -
Fax: -
E-mail: konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
Web: www.konzervatoriumnitra.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromné tanečné konzervatórium vzniklo v roku 2003.

V roku 2005 bolo konzervatóriu schválené zaradenie odborov hudobno-dramatické umenie a spev a tiež zmena názvu školy na Súkromné konzervatórium.

V roku 2006 bolo škole schválené zaradenie odborov hra na klavíri, hra na flaute, hoboji, klarinete, trúbke, lesnom rohu a bicích nástrojoch, hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare.


Odbory školy:

Kód odboru Názov odboru Zriadené v roku
82-27-6-00 tanec 2003
82-28-6-00 spev 2005
82-26-6-00 hudobno-dramatické umenie 2005
82-29-6-06 hra na husliach 2006
82-29-6-06 hra na viole 2006
82-29-6-06 hra na violončele 2006
82-29-6-06 hra na kontrabase 2006
82-29-6-06 hra na gitare 2006
82-29-6-05 hra na flaute 2006
82-29-6-05 hra na hoboji 2006
82-29-6-05 hra na klarinete 2006
82-29-6-05 hra na trúbke 2006
82-29-6-05 hra na lesnom rohu 2006
82-29-6-05 hra na bicích nástrojoch 2006
82-29-6-03 hra na klavíri 2006

Kód školy: 642 002Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej BystriciPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Ul. Horná 95 974 01, Banská Bystrica
Vedenie školy: doc. Mgr. art. Matúš OĽHA
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: +421 48 4142009
Mobil: -
Fax: +421 48 4145109
E-mail: rektor@aku.sk
Web: www.aku.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

1. stupeň
* Divadelná dramaturgia a réžia
* Filmová dokumentárna tvorba
* Filmová dramaturgia a scenáristika
* Herectvo

2. stupeň
* Divadelná dramaturgia
* Divadelná réžia
* Filmová dokumentárna tvorba
* HerectvoOznam školy:

Knižnica

Ústredná knižnica AU je špecializovaná vysokoškolská knižnica, ktorá zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby pre pedagogický proces a umelecko-vedeckú činnosť všetkých fakúlt Akadémie umení.

Oddelenie knižnično-informačných služieb zabezpečuje knižnično-informačné služby v týchto úsekoch: požičovňa, študovňa a čitáreň. Podľa požiadaviek svojich čitateľov zabezpečuje rešerše, odbornú konzultačnú službu, poskytuje možnosť práce na počítačoch s prístupom na internet, vo svojom vybavení má audiovizuálnu techniku /video, CD prehrávače, stereoveže, diaprojektory, syntetizátor/ s možnosťou individuálnej práce pomocou slúchadiel.

Študentom FDU AU je k dispozícii bohato vybavená Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km od budovy FDU AU. V spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v divadelnom štúdiu knižnice D 44 ,Ul. Lazovná 9, uvádza fakulta každý pondelok o 18.00 hod. od októbra do júna svoje ročníkové predstavenia.

Ubytovanie

Možnosti ubytovania a stravovania študentov

Akadémia umení v Banskej Bystrici má vlastný Študentský domov AU, ktorý sa nachádza v centre mesta.. Študentský domov, Ul. J. Kollára 20, Banská Bystrica má kapacitu 201 lôžok „A“ kategórie, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením.

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov a na akademický rok 2009/2010 je stanovená vo výške:

Cena za lôžko za mesiac - 43,15€

Kritériá pre pridelenie ubytovania študentov sú v rámci pridelenej kapacity lôžok v kompetencii Rady ubytovaných študentov ŠD AU so zohľadnením na :

- sociálnu situáciu študenta a študijný prospech, zdravotný stav študenta, časovú dostupnosť vysokej školy prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého alebo prechodného bydliska študenta

- spoluprácu ubytovaných študentov v ak. roku 2008/2009 s Radou ubytovaných študentov ŠD AU a vedením ŠD AU,

- dodržiavanie Smernice AU č. 54- Internátneho poriadku ŠD AU, čl. IX., týkajúcich sa práva povinností ubytovaných študentov v ŠD AU a dodržiavanie termínov uhrádzania poplatkov za ubytovanie.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť, interiér ktorej pozostáva z kuchynských stolov - 4, z kuchynských stoličiek - 20 ks a televízorom. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového pracoviska vo vstupnej hale AU, prípadne na I. poschodí ŠD a tiež využívať celoplošné pokrytie sieťou internet na báze Wifi. Počas akademického roku je možnosť využitia nápojových automatov a bufetu AU v priestoroch vysokej školy.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí

Stredná umelecká škola v TrenčínePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Staničná 8, 911 05 Trenčín
Vedenie školy: Mgr. Vilkovská Mária - riaditeľka
Zastúpenie školy: Ing. Páleníková Anna, Ing. Brecíková Tatiana, RNDr. Krupalová Eva
Tel.: 032/650 57 11
Mobil: -
Fax: 032/65 057 26
E-mail: sustn@zoznam.sk
Web: www.sustn.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná umelecká škola existuje ako priame pokračovanie Strednej priemyselnej školy odevnej od 1. 1. 2006. Nadviazala tak na takmer 50 ročnú históriu odevnej tvorby na škole.
Prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov vychádzal z odevnej tradície školy.
K nemu sa postupne v intervale od r.2001 do roka 2007 zaradili propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a scénická kostýmová tvorba.


Odbory školy:

- fotografický dizajn
- propagačné výtvarníctvo
- propagačná grafika
- reklamná tvorba
- scénická kostýmová tvorba
- Odevný dizajn
- Technické a informatické služby
- priemyselný dizajnOznam školy:

http://www.sustn.sk/oskole/oskole.html - Aktuality


Stredná umelecká škola v Trenčíne 3 Stredná umelecká škola v Trenčíne 4 Stredná umelecká škola v Trenčíne 5

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí